Ondernemers aan het woord

Uitgevers

Uitgevers

Voor de Bedrijven Kontakt Dagen in Arnhem hebben de uitgevers van De Zakenmarkt in samenwerking met de Beursorganisatie een Plattegrond uitgegeven. Deze Beursplattegrond is op de Beursdagen 29 en 30 maart jl. aan de bezoekers uitgedeeld. De Zakenmarkt heeft beide beursdagen veel ondernemers in de stand mogen verwelkomen. Wij danken deze ondernemers voor de interesse in onze businessmagazines!