Gemeente Duiven werkt aan nieuw Mobiliteitsplan

Onder het motto ‘Zet uw mening op de kaart’ start de gemeente Duiven via de digitale weg inspraak voor een nieuw Mobiliteitsplan Duiven. Inwoners en ondernemers uit de gemeente Duiven kunnen hun ervaringen, meningen en suggesties kwijt op een digitale kaart. De reacties worden onderverdeeld naar 4 thema’s: Verkeersveiligheid, Leefbaarheid (geluid- en luchtkwaliteit), Bereikbaarheid en Parkeren. Deze e-spraak loopt tot en met 30 oktober 2014.

E-spraak

Op de website http://www.e-spraak.nl/Duiven2014 kunnen mensen een digitale pin plaatsen op de plattegrond van Duiven. Deze plaatsen ze op de locatie waar ze een reactie over willen geven. Nadat de pin is geplaatst, wordt automatisch een onderwerp gestart op het forum. Anderen kunnen daardoor de reactie zien en er op reageren. Duiven hoopt op die manier een goed beeld te krijgen van verbeterpunten voor de korte en lange termijn op gebied van Verkeer en Vervoer.

Voor mensen die geen internet hebben of liever mondeling hun reactie geven, wordt er een inloopavond georganiseerd op dinsdag 30 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur, in het gemeentehuis in Duiven. Ook tijdens die bijeenkomst kunnen mensen hun mening op de kaart zetten en een toelichting erbij plaatsen.

Nieuw Mobiliteitsplan Duiven
Het huidige Duivens Verkeers en Vervoers Plan (DVVP) is aan vernieuwing toe. Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft straks een actueel beleidskader en een nieuwe visie op de toekomstige wegenstructuur van Duiven. Daarin worden onder meer de hoofdstructuren voor auto, fiets en openbaar vervoer vastgelegd om de gemeente bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden.

Daarbij spelen uiteraard ook de financiële kaders een belangrijke rol. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden: wat moet écht worden opgepakt, wat kunnen inwoners en belanghebbenden eventueel zelf en waar neemt de gemeente het voortouw. Ook toekomstige (verkeers) ontwikkelingen krijgen een plek in het nieuwe beleid, zoals bijvoorbeeld de effecten van de doortrekking van de A15.

Alle reacties die tot en met 30 oktober 2014 zijn geplaatst, worden verwerkt in een Knelpunten- en kwaliteitenkaart. Deze kaart is een belangrijk basisonderdeel van het Mobiliteitsplan Duiven. Samen met een klankbordgroep werkt de gemeente Duiven dit plan verder uit. Het is de bedoeling om het nieuwe Mobiliteitsplan in 2015 door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Adviesbureau Goudappel Coffeng uit Deventer begeleidt in opdracht van de gemeente Duiven het hele traject van de totstandkoming van het nieuwe Mobiliteitsplan Duiven.