Hans de Boer in Winterswijk: ‘Geen hogere btw, maar lastenverlichting’

Ruim tweehonderd Achterhoekse ondernemers kwamen donderdag 11 juni naar het jubilerende Philips Lighting in Winterswijk voor een bijeenkomst met gastspreker Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. In zijn inleiding stak de werkgeversvoorzitter zijn ambitie om van Nederland het meest welvarende land van de wereld te maken niet onder stoelen of banken. ‘Achterhoekers zijn te bescheiden en dat geldt op wereldschaal ook voor Nederland. We moeten ons beter profileren’.

Om van Nederland nummer 1 te maken werkt VNO-NCW aan drie prioriteiten: een concurrerend belastingklimaat, een goedwerkende arbeidsmarkt en het realiseren van groeiprojecten. De Boer vindt het onacceptabel dat loonkosten drie keer hoger zijn dan de nettobedragen die een werknemer overhoudt. De belastingherziening moet leiden tot lagere belastingen, en niet tot verschuivingen. VNO-NCW wil ook het aantrekkelijk fiscaal ondernemingsklimaat op peil houden. Goede fiscale voorwaarden aan de andere kant van de grens kunnen het ondernemerschap in de Achterhoek schaden. De Boer durft de voorspelling aan dat het btw-tarief niet omhoog gaat. ‘Misschien wordt er geschoven met percentages, maar per saldo gaan de tarieven niet omhoog’.

Groeiprojecten
Hans de Boer ziet veel baat in een betere profilering van Nederland door het uitvoeren van belangrijke groeiprojecten. Voorbeelden zijn de Markerwadden en het organiseren van de WorldExpo. VNO-NCW steunt het initiatief om dit evenement in 2025 in Rotterdam te organiseren. ‘Een goede manier om te laten zien dat we visie hebben en wereldwijd de beste zijn op veel vlakken. Denk aan energie, denk aan duurzaamheid. Een bedrijf als Philips is daar leidend in’. Hij daagt de Achterhoek uit ook met voorstellen voor grote projecten te komen, het zal de vitaliteit van de regio ten goede komen.

De kracht van de Achterhoek
De werkgeversvoorzitter constateert dat de Achterhoek een krachtige regio is met veel potentie, onder andere door de aanwezigheid van maakindustrie en de nabijheid van belangrijke kennisinstellingen. ‘De ligging van de Achterhoek biedt goede kansen. Vanuit Duitsland gezien, ons belangrijkste exportland, zou de naam ‘Voorhoek’ beter passen. Het is positief dat de regio met Achterhoek 2020 een toekomstperspectief heeft geschetst met aandacht voor de uitdagingen van de regio. Eén katalysator voor vitaliteit en saamhorigheid in de Achterhoek is aanwezig: de promotie van De Graafschap naar de eredivisie.

VNO-NCW Achterhoek is met 400 aangesloten leden de grootste regio van VNO-NCW. Philips Lighting stelde in het kader van het 50-jarig bestaan de deuren open voor leden van de vereniging. Regiovoorzitter Jan-Paul Kiefmann vond het jubileum van een van de belangrijkste werkgevers in de regio een mooie gelegenheid om de voorzitter van ‘zijn’ vereniging uit te nodigen voor een bezoek aan de Achterhoek.