Decathlon mag zich in Rijnhal in Arnhem vestigen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep van Wereldhave Nederland ongegrond verklaard tegen het bestemmingsplan ’Rijnhal – Decathlon’ en de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Rijnhal tot een filiaal van Decathlon.

Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (14 oktober 2015). Dit betekent dat het bestemmingsplan en de vergunning definitief zijn geworden en dat een filiaal van sportwinkel Decathlon zich mag vestigen in de Rijnhal aan het Olympus in Arnhem. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren

Wereldhave Nederland is eigenaar en verhuurder van winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid. Het bedrijf vreest concurrentie van het Decathlonfiliaal. Ook is het bang voor daling van zijn inkomsten, doordat de huurprijzen van de winkels in zijn winkelcentrum onder druk komen te staan. Bovendien vreest Wereldhave parkeeroverlast in de buurt van Kronenburg waardoor het winkelcentrum slechter bereikbaar zal zijn.

Oordeel Afdeling bestuursrechtspraak
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak leidt het bestemmingsplan niet tot ”duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau”. Ook na de vestiging van het filiaal van Decathlon kunnen inwoners van Arnhem op aanvaardbare afstand van hun woningen hun dagelijkse boodschappen blijven doen. Verder ”valt niet in te zien dat het bestemmingsplan zal leiden tot een toename van de bestaande parkeeroverlast rond het winkelcentrum Kronenburg”, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. In de buurt van de Rijnhal zullen voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.