Meer 50-plussers vinden werk

Tot en met oktober van dit jaar hebben meer 50-plussers werk gevonden dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 57.000 50-plussers gingen vanuit de WW weer aan de slag, dat is 5,9 procent meer dan in 2014 en 39,5 procent meer dan in 2013. Dit blijkt uit de barometer 50-plus die UWV vandaag uitbrengt . In deze barometer bijzondere aandacht voor de zorg. Een derde van de medewerkers in deze sector is 50-plus. Nadat de afgelopen jaren veel banen zijn verdwenen stijgt het aantal vacatures weer en worden ook meer banen verwacht.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan 50-plussers blijft stabiel op ruim 200.000, bijna de helft van het totaal aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen. In de zorg is 33 procent van het personeelsbestand 50-plus. Nadat de afgelopen jaren veel banen in deze sector zijn verdwenen en ook veel oudere werknemers hun baan hebben verloren, wordt voor de periode 2017-2020 weer een stijging verwacht van het aantal banen met gemiddeld 6.000 per jaar. Het aantal vacatures in de sector is in 2014-2015 gestegen met 26 procent ten opzichte van 2013-2014.

Vraag naar verzorgend personeel

De arbeidsmarkt voor de zorg kent een grote dynamiek. Er is op dit moment vooral vraag naar middelbaar en hoger geschoold personeel zoals verzorgend personeel, verpleegkundigen, doktersassistenten en therapeuten. In deze barometer ook de top 5 van lopende uitkeringen onder 50-plussers uit de gezondheidszorg en welzijn. De functies die het meeste voorkomen in de WW-bestanden zijn vooral lager en middelbaar geschoolden zoals helpenden in de thuiszorg, administratief personeel en medewerkers in de kinderopvang.

Blijvend investeren

Doekle Terpstra roept in deze barometer op om te investeren in mensen die in zorg werken. Terpstra is aanjager van het Zorgpact, dat tot doel heeft om vernieuwing in de zorg te bewerkstelligen door partijen beter te laten samenwerken. Om adequaat in te kunnen spelen op de veranderingen in de zorg moet volgens hem blijvend geïnvesteerd worden in mensen, zowel nieuwkomers als mensen die al jaren werkzaam zijn in de sector. Ervaring is volgens Terpstra van onschatbare waarde, maar moet wel worden gecombineerd met kennis van de nieuwste technologie. “We hebben mensen nodig die zowel persoonlijke aandacht kunnen bieden, maar ook kunnen omgaan met de techniek en met de veranderende zorgvraag en de nieuwe rollen.”

Over de Barometer 50-plus