Vergaderen kost Nederland jaarlijks 12,5 miljard euro

Rob de Haas lanceert met boek ‘Ongewoon Goed Vergaderen’ een nieuwe, kostenbesparende vergadermethode

In Nederland wordt jaarlijks circa 25 miljard euro uitgegeven aan ‘vergaderen’. Europees onderzoek , Schell 2010, toont echter aan dat managers bijna de helft van alle vergaderingen als a waste of time ervaren. Veel te weinig actieve deelname van alle deelnemers, slordig omgaan met begin- en eindtijd, te weinig daadkracht en veel te grote groepen zijn de meest gehoorde frustraties. Dat betekent jaarlijks een verspilling van maar liefst 12,5 miljard euro, en nog eens 12,5 miljard voor de benodigde reis- en voorbereidingstijd. Met het concept ‘Ongewoon Goed Vergaderen. Slimmer. Korter. Inspirerender.’ Introduceert Rob de Haas een speciale methodiek waarmee je als vergaderteam doelgericht tot betere besluiten komt in veel minder tijd.

Van kroegzitten naar professioneel vergadergedrag
De Haas: “Deze snel veranderende wereld vraagt meer dan ooit om vergaderingen die er toe doen en die het verschil maken. Mensen zijn vergadermoe en het wordt hoog tijd dat vergaderen efficiënt, maar vooral ook leuk wordt.” Want wie herkent het niet: gewoon maar in- en uitlopen tijdens de vergadering, te pas en te onpas op laptops werken, zonder agenda aan de gang gaan, geen heldere besluiten nemen, altijd dezelfde mensen aan het woord. Ons vergadergedrag heeft veel weg van betaalde borrelpraat. Met de Ongewoon Goed Vergaderen (OVG)-methodiek laat De Haas mensen volledig anders kijken naar vergaderen. Met voorstellen als ‘ maak een knip tussen voorzitter en technisch voorzitter’, ‘werk standaard in kleine groepjes zodat je actieve deelname van iedereen stimuleert’ en ‘formuleer een doel per agendapunt stellen’, introduceert het boek de nieuwe spelregels voor het nieuwe vergaderen. Rob de Haas: “Hiermee duik je onder de oppervlakte van de vergadering: het stimuleert professioneel vergadergedrag. Goede, professionele ontmoetingen zijn de slagader van elk succesvol team en succesvolle organisaties. Daarvoor moeten we doelgericht de collectieve denkkracht optimaal leren benutten.”

Goede vergaderingen mogen in deze tijd geen toevalstreffer zijn
Als je de juiste mensen aan tafel hebt, biedt dat nog steeds geen garantie dat je een uitstekende meeting hebt. We zullen onze kostbare vergadertijd daarom moeten leren ontwerpen, zodat ze resultaatgericht en inspirerend zijn voor alle deelnemers. “Onze complexe wereld vraagt gerichte bundeling van alle aanwezige expertise voor de slimste oplossingen en beste besluiten. Met een set vergaderkaarten die bij het boek zitten leert iedereen snel doelgerichte vergaderingen ontwerpen”, legt De Haas uit.


“De inzichten vanuit Ongewoon Goed Vergaderen leert je kritischer kijken naar aanpak en resultaten van een vergadering en doorbreekt daarmee een vaak ingeslopen vergadercultuur; OGV laat daarmee in korte tijd de toegevoegde waarde voor een organisatie zien.” Aldus Gerben Moerland, directeur Oliver-it. “Mijn persoonlijke ervaring is dat door het toepassen van Ongewoon Goed Vergaderen onze organisatie bewuster omgaat met vergaderen, met als resultaat dat er per saldo minder meetings noodzakelijk zijn doordat de kwaliteit en het resultaat van een afzonderlijke vergadering sterk is toegenomen.”

Anite van Oijen, inhoudelijke directeur Jenaplanschool Antonius Abt, werkt sinds kort volgens de methodiek van OVG en vertelde tijdens de boekpresentatie: “Wij wilden op onze school graag meer zelfstandig functionerende teams. Zelfstandig en effectief vergaderen hoort daarbij. Met de OGV-methode is een voorzitter niet meer nodig. Je hebt korte overleggen volgens de volgorde van de vergaderkaarten en die geven houvast. Eén keer per week hebben de teams een sociale ontmoeting; er wordt dan over van alles gesproken, behalve over het werk. Zo leer je elkaar beter leren, met als doel om daarna beter met elkaar te kunnen samenwerken. De inhoud van de vergaderingen is nu al enorm veel beter geworden.” Met OGV vergader je niet alleen korter, maar ook resultaatgerichter. Door het gericht benutten van collectieve denkkracht kom je tot betere besluiten en slimmere oplossingen. Zo wordt vergaderen weer leuk en zinvol en verdwijnt het gevoel dat vergaderingen ons afleiden van het werk.

Rob de Haas is een onafhankelijke veranderdenker en -doener. Hij helpt in binnen- en
buitenland managers, teams en topsporters hun prestaties te verbeteren. Tot 2010 was
hij de drijvende kracht achter het De Bono Expertisecentrum van de School voor de
Toekomst. Hij creëerde in samenwerking met de Governance University de training
‘Authentiek leiderschap voor toezichthouders in de zorg’ en leidde samen met Wouter
Hart de eerste opleidingen rond de bestseller Verdraaide Organisaties. Momenteel
werkt hij met Gastronomixs aan de unieke training ‘Toegepaste creativiteit in het vak
horecaonderwijs’.

www.ongewoongoedvergaderen.nl