Dishman wint MVO-prijs 2016

Op de foto van links naar rechts: Koos Rodenburg, voorzitter BKV, Jeroen de Jong van Dishman en burgemeester Wouter Kolff.
Fotograaf: Jan-fotografie

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de BedrijvenKring Veenendaal (BKV) maakte burgemeester Wouter Kolff bekend dat de derde MVO-prijs Veenendaal is toegekend aan Dishman Netherlands. Jeroen de Jong nam namens Dishman het beeldje en de oorkonde in ontvangst.

‘Dishman heeft een heldere integrale visie ontwikkeld op MVO. Leiderschap speelt daarin en belangrijke rol. Management en overig personeel hebben hiertoe een intensief proces doorlopen, dat zeker nog niet is afgerond. De ambitie is koploper te zijn en te blijven op het terrein van MVO. Er wordt hard toegewerkt naar een energieneutrale productie m.b.v. ‘green technology’. Verder is Dishman heel actief op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen en bijvoorbeeld partner van Samen voor Veenendaal,‘ zo motiveerde voorzitter Wouter Kolff de keuze van de jury. Hij memoreerde verder dat Dishman een prachtig Veenendaals bedrijf is: ‘Eén van de laatste die rechtstreeks verbonden is met schapenwol, maar de succesvolle transitie naar de chemische industrie heeft gemaakt.’ Tijdens de drukbezochte bijeenkomst sprak BKV-voorzitter Koos Rodenburg over de vele initiatieven die voor 2016 op de agenda staan en waar ondernemers zich bij kunnen aansluiten. Hij noemde onder andere het 100-banenplan, het zonnepanelenproject, het Innovatiefonds en de ICT-campus. Verder werden de genomineerde ondernemers van het recente Business Event Veenendaal in het zonnetje gezet en werden er vooral met veel enthousiasme goede wensen uitgewisseld en nieuwe contacten opgedaan.