Digitaal magazine ‘Veilig Zakelijk Internetten‘

(door Roeland Tameling)
Ondernemend Veenendaal presenteert u het digitale magazine ‘Veilig Zakelijk Internetten’. Een interessante terugblik, maar ook een goed naslagwerk voor ondernemers die op een toegankelijke manier meer te weten willen komen over cybercriminaliteit.

Ethisch hacker Stan Hegt verbaasde 300 ondernemers met een presentatie tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van Ondernemend Veenendaal, waarin hij de ernst van cybercriminaliteit onder de aandacht bracht. Stan besprak de problemen die cybercriminaliteit met zich meebrengt. Eén van de kengetallen die zonder meer is blijven hangen, is dat deze vorm van digitale misdaad jaarlijks € 8,8 miljard aan schade berokkent bij ondernemers in Nederland.

Na de presentatie volgde een borrel waarbij ondernemers met elkaar konden napraten over wat tijdens de presentatie naar voren kwam. De geïnteresseerden konden extra informatie over de campagne krijgen bij één van de stands van MKB Servicedesk. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, hebben we een prettige mededeling: het digitale magazine van ‘Veilig Zakelijk Internetten’ staat online.
Een leuke terugblik op de gehele campagne, maar bovenal interessant leesvoer voor de ondernemer die zich wil wapenen tegen cybercriminaliteit.

U kunt het magazine nu lezen door hier te klikken.