Startschot voor Europees Clean Mobility Center in Arnhem

fotograaf Sabine Metz

Het genereren van meer economische waarde en innovatieve oplossingen in de duurzame mobiliteitssector door het bedrijfsleven samen te brengen met onderzoek, onderwijs en de overheid. Met die gezamenlijke ambitie heeft een aantal marktpartijen de handen ineengeslagen om te komen tot het Clean Mobility Center, een ‘European center for business innovation’. Vandaag is het officieuze startschot gegeven op Industrie Park Kleefse Waard (IPKW).


Toonaangevend

Het Clean Mobility Center heeft als missie een toonaangevend topcentrum met een regiefunctie in Europa te zijn voor het efficiënt delen en ontwikkelen van kennis en kunde rond duurzame mobiliteit. Van daaruit is het voornaamste doel het aanjagen en naar de markt brengen van innovaties. “Nieuwe energieoplossingen zijn noodzakelijk om de CO2-uitstoot, waar mobiliteit een grote rol in speelt, te verminderen. Gezien de omvang en complexiteit van de bestaande uitdagingen zijn deeloplossingen echter niet toereikend”, aldus Allego-directeur Anja van Niersen, één van de kartrekkers van dit ambitieuze initiatief. “De combinatie van deelnemende partijen, die samenwerken om te innoveren, maakt dit centrum uniek.”

Het Clean Mobility Center richt zich op innovatieve oplossingen voor alle vormen van mobiliteit die te verduurzamen zijn, waaronder auto’s, bussen, fietsen en vrachtwagens. Het gaat om het innoveren en efficiënter gebruiken van het voertuig zelf, de infrastructuur en direct aan mobiliteit gerelateerde duurzame energieopwekking en –opslag. Partijen die zich herkennen in de missie en doelstellingen van het centrum en die actief willen participeren worden uitgenodigd zich via cleanmobility.eu aan te melden.

Totaaloplossing

Het centrum – dat zich met een testlocatie, showroom en onderzoeksfaciliteiten op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem vestigt – wordt toegejuicht door diverse onderwijsinstellingen en bedrijven. Zij zien in de regio een bovengemiddelde concentratie van partijen die bij kunnen dragen aan duurzame mobiliteit en een bereidheid samen met andere spelers in Europa aan een totaaloplossing te werken. Met dit samenwerkingsverband wordt gezorgd voor meer innovatiekracht en daarmee voor nieuwe duurzame producten en processen, met economische en ecologische vooruitgang als gevolg.

Een van de uitdagingen waar het centrum een bijdrage aan kan leveren is het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van de doortrekking van de A15. Ook het ChargingPlaza, een innovatief laadplein voor elektrische auto’s, en de Trolley 2.0, een in motion charging trolleybus die deels zonder bovenleiding kan rijden, worden binnen het Clean Mobility Center doorontwikkeld. Aangezien huisvesting, kennis en netwerken binnen handbereik zijn heeft het concept tevens een sterke aantrekkingskracht op start-ups.


Ambassadeur


Het Clean Mobility Center is opgericht door Allego, CGI, DEKRA, DNV GL, EL-KW en IPKW. Oud-minister Willem Vermeend heeft zich als ambassadeur gecommitteerd. “Dit centrum voor schone mobiliteit zorgt voor ketenintegratie en synergie, wat leidt tot innovatie”, aldus Vermeend, momenteel internetondernemer, bijzonder hoogleraar en strategisch adviseur. “Het Clean Mobility Center heeft een enorme aantrekkingskracht en wordt dé plek voor kennis en inhoud op het gebied van duurzame mobiliteit.”

Ook de Gemeente Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Stichting kiEMT, Oost NV, ROC Rijn IJssel, SEECE en SUEZ zijn aangesloten bij het initiatief. Vandaag tekenden de betrokken partijen een intentieovereenkomst, waarmee na maanden van voorbereiding het officieuze startschot is gegeven. Op 21 april vindt de officiële opening van het Clean Mobility Center plaats.


Energie- en milieutechnologie zijn belangrijke economische speerpunten in de gemeente Arnhem. Met DNV GL en DEKRA, die allebei bestaan uit voormalige KEMA-onderdelen, en TenneT als vaandeldragers, heeft zich op en rond de bedrijventerreinen Kleefse Waard, Arnhems Buiten en Roelofshoeve in Duiven een cluster van meer dan honderd bedrijven gevormd, dat zich bezighoudt met elektriciteit, waterstoftechnologie, groene energie en recycling. Initiatieven als Energie Made in [Arnhem] en de stichting KiEMT stimuleren research & development, start-ups en werkgelegenheid.