Ontwikkelingen rondom het World Food Center (WFC)

Het WFC Experience Center is een internationaal vooruitstrevend experience center waar de Nederlandse agrofoodsector en tuinbouwbranche haar toonaangevende rol in de wereldwijde
voedselvoorziening laat zien.

Het spraakmakende concept wordt op het 28 hectare tellende terrein van de voormalige Maurits Zuid-kazerne in Ede gerealiseerd. Een ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstellingen en consumenten met als doel kennis
over voeding en gezondheid, verduurzaming, productiemethoden en technische ontwikkelingen te delen. Maar ook om food te beleven, te leren, te testen en business te ontwikkelen.

Met een spraakmakend en iconisch concept gaat het Experience Center jaarlijks minimaal 300.000 bezoekers trekken en zal het tegelijkertijd functioneren als ontmoetingsplek voor innovatie, kennisdeling en handel. Het WFC Experience Center is cruciaal in de dialoog tussen agrofoodsector en samenleving en toont welke vooraanstaande rol Nederland speelt in wereldwijde voedselketens.

WFC Campus

Het WFC Experience Center wordt ondersteund en omgeven
door werkpaviljoens voor (inter)nationale agro-, food- en tuin
bouwsector gerelateerde bedrijven. De WFC Campus is gericht op het huisvesten van foodgelieerde bedrijven en instellingen en is aanvullend aan de ontwikkeling van Wageningen Campus, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Regio FoodValley en KennisAs Ede-Wageningen

De FoodValley regio ontwikkelt zich tot de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding. De FoodValley regio biedt een uitstekende infrastructuur voor werken, wonen en recreëren. Er is veel werkgelegenheid en goed onderwijs in
een prachtig landschap.

De FoodValley regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten met samen 330.000 inwoners. Binnen deze regio werkt Ede nauw samen met Wageningen aan de KennisAs Ede-Wageningen (15.000 studenten WO en HBO). De
KennisAs is een gebied met daarbinnen de Wageningen Campus, het voedings ziekenhuis van Nederland (Gelderse Vallei), vele topbedrijven en -instituten, Kenniscampus Ede (o.a. Christelijke Hogeschool Ede, ROC A12, Aeres Groep) en
het toekomstige World Food Center.

www.worldfoodcenters.com/foodexperiencecenter/organisatie