Luc Pennings benoemd tot programmadirecteur Cleantech Regio Development

De Strategische Board Stedendriehoek benoemt per direct Luc Pennings tot programmadirecteur van Cleantech Regio Development. Deze werkorganisatie, die de Board onlangs inrichtte, werkt aan de gezamenlijke doelstellingen voor 2020: 4.000 nieuwe banen, minder verbruik van fossiele brandstoffen, minder afval en hergebruik van kostbare grondstoffen.

Luc Pennings is sinds medio 2014 betrokken bij Cleantech Regio als adviseur voor de investeringsagenda die de provincie Gelderland samen met de partners in de regio Stedendriehoek heeft opgesteld. Cleantech is het centrale thema van deze investeringsagenda.

Sinds 2015 is Luc Pennings kwartiermaker voor Cleantech Regio Development. Als programmadirecteur gaat hij leidinggeven aan de verdere opbouw van de werkorganisatie en de concrete projecten en businesscases die bijdragen aan de doelstellingen van de Board. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met partners in en om de regio zoals Stedendriehoek Innoveert, het Cleantech Center, kiEMT, lokale ondernemersplatforms en bewonersinitiatieven en vele anderen.

Ideeën en initiatieven van bedrijfsleven of bewoners kunnen worden aangemeld via [email protected]