Minder nieuwe WW-uitkeringen in provincie Utrecht

In de eerste zes maanden van 2016 kende UWV 16.782 nieuwe WW-uitkeringen toe in de provincie Utrecht. Dat zijn 1.631 WW-uitkeringen minder dan in de eerste helft van vorig jaar en geeft een daling van ruim 8% weer.

In de provincie Utrecht is de afname van het aantal WW-uitkeringen kleiner dan in geheel Nederland. Dit komt doordat de detailhandel, vervoer & opslag en horeca er relatief sterk vertegenwoordigd zijn. Dit zijn sectoren die een toename kenden van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn in de eerste zes maanden van 2016 4.225 WW-uitkeringen verstrekt door UWV. Dit zijn 657 uitkeringen minder dan in de eerste helft van vorig jaar. In de regio Midden-Utrecht zijn in de eerste zes maanden van 2016 11.335 WW-uitkeringen verstrekt door UWV. Dit zijn 956 uitkeringen minder dan in de eerste helft van vorig jaar.

Daling WW in alle leeftijdsklassen

De daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen duidt op een voortgaand economisch herstel. Zowel bij jongeren tot 27 jaar, 50-plussers als de tussengelegen leeftijdsgroep neemt het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Bij ouderen is de daling van de nieuwe WW-uitkeringen het kleinst. Dit komt vooral door de toename vanuit de eerder genoemde sectoren.

In de provincie Utrecht bedraagt het aantal lopende WW-uitkeringen 29.131 in juni 2016. In de regio Amersfoort zijn dit 7.657 uitkeringen en in de regio Midden-Utrecht 19.387 uitkeringen. Nederland als geheel telt 438.484 lopende WW-uitkeringen in juni 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 4,2% voor de provincie Utrecht, 4,4% voor de regio Amersfoort, 4,2 % voor de regio Midden-Utrecht en 4,9% voor geheel Nederland.