Presikhaaf Bedrijven start onderhandelingen met GoedWerkt

Bestuur wil Werkvoorziening onder voorwaarden onderbrengen bij sociale firma

Het algemeen bestuur van Presikhaaf Bedrijven heeft besloten om het bedrijfsplan en het onderhandelingskader voor een eventuele overname door de stichting GoedWerkt, vast te stellen. Het bestuur heeft Presikhaaf Bedrijven tevens opdracht gegeven om te starten met de onderhandelingen.

Het bedrijfsplan van GoedWerkt én het vastgestelde kader worden beschouwd als onderhandelingsinzet. Het algemeen bestuur benadrukt dat de onderhandelingen geen onomkeerbare verplichtingen met zich mee mogen brengen.
Het bestuur spreekt uit dat de voorgenomen overname, uiterste zorgvuldigheid vraagt vanwege de belangen van medewerkers, gemeenten en klanten van Presikhaaf Bedrijven. De voorgenomen overdracht van vrijwel het volledige takenpakket van de sociale werkvoorziening Midden-Gelderland is op deze schaal uniek in Nederland.

Regionale uitvoeringsstructuur
De overdracht van Presikhaaf Bedrijven aan de sociale onderneming GoedWerkt moet leiden tot een regionale uitvoering van de Participatiewet in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Inzet is om na de transitie een netwerk van partijen te hebben (bedrijven, gemeenten, Werkgevers Servicepunt) die gezamenlijk invulling geven om zoveel mogelijk mensen met een beperkte loonwaarde aan het werk te helpen en te houden.

Over Presikhaaf Bedrijven
Presikhaaf Bedrijven is het mens- en arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio Midden-Gelderland. Onze missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijk arbeidsplaats te leiden. Wij richten ons op duurzame plaatsing van mensen in verschillende branches. Wij bemiddelen voor gemeenten, mensen vanuit de Participatiewet en andere regelingen naar werk.