Nieuwe bedrijfsterrein vereniging FHV officieel opgericht

Met de ondertekening bij notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn in Ede is op 25 oktober de oprichting van de nieuwe Stichting BedrijvenInvesteringsZone FHV een feit. In deze bedrijfsterrein vereniging zijn de ondernemingen georganiseerd van de bedrijfsterreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei. Dit is een belangrijke stap richting de invoering van de wet BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) waar steeds meer ondernemers op deze terreinen zich sterk voor maken.

Onder toeziend oog van notaris Sjirk Bijma ondertekenden de kersverse verenigingsvoorzitter Jan van Santen (Waaijenberg Verhuizers), Jan Paul van de Hoef (Keus Bedrijfsmakelaardij) en Wim van den Brandt (voorzitter EBC) de akte.

Samenwerking tussen bedrijven

In de bedrijfsterrein vereniging werken de ondernemers nauw met elkaar samen op het gebied van beveiliging en het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Jan van Santen: “Doordat we nu met drie bedrijfsterreinen samenwerken, kunnen we collectief betere afspraken maken met leveranciers. Daarnaast geven we met deze stap invulling aan de wet BIZ, waarin we als terrein zelf verantwoordelijk worden voor al deze voorzieningen.”

BedrijvenInvesteringsZone

Een BIZ is een officiële wet. Dit betekent dat, als meer dan 51% van de ondernemers akkoord gaat met de invoering, de BIZ geldt voor alle bedrijven op het terrein. Vervolgens wordt het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de BIZ. Naast bijvoorbeeld collectieve beveiliging is de stichting dan zelf verantwoordelijk voor het parkmanagement en het toezicht op het wegenonderhoud en groenbeheer. Waar de BIZ in investeert, is afhankelijk van de wens van de leden. Dit is een belangrijke verandering van de huidige situatie, omdat hierin de overheid deze keuzes maakt. Vaak zonder de betrokken ondernemers daarin te betrekken.

Jaarlijkse bijdrage

Na invoering van de BIZ levert iedere ondernemer jaarlijks een bijdrage die wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het onroerend goed. Dit wordt vervolgens door de gemeente ter beschikking gesteld aan het bestuur van de BIZ. Op basis van het ondernemingsplan, dat tot stand komt in samenwerking met alle ondernemers, wordt de bijdrage geïnvesteerd in de ontwikkeling van de bedrijventerreinen.

Meer informatie?

Geïnteresseerden vinden meer informatie op ebcede.nl/biz. Zij kunnen ook contact opnemen via [email protected]