‘Verregaande digitalisering randvoorwaarde voor toekomstig succes van accountant’

Unit4 spreekt ambitie voor de toekomst uit

Smart en self-driving zijn de belangrijkste begrippen in de ambitie van Unit4 voor de komende tijd. Want hoe slimmer en meer zelfsturend software is, hoe meer tijd de accountant kan besteden aan zijn adviseursrol richting zijn klant. Unit4 is in ieder geval vastbesloten om een investering te doen in toekomstbestendige softwareoplossingen voor de accountancy markt. Joris van Leeuwen, General Manager Unit4, zet de toekomstvisie van het bedrijf uiteen:

De accountancy wordt voortdurend geconfronteerd met prijsdruk op traditionele dienstverlening. Dat vraagt om continue efficiencyslagen. Tegelijk neemt verdere standaardisatie toe en is er sprake van groeiende druk vanuit de wet- en regelgeving. Om aantrekkelijk te blijven voor klanten zijn nieuwe dienstverleningsconcepten en businessmodellen noodzakelijk, terwijl betrouwbaarheid en veiligheid daar in geen geval onder mogen leiden. Verregaande digitalisering is een randvoorwaarde om succesvol op deze factoren in te spelen. En uiteindelijk kan niemand daarbij om de voordelen van cloud-oplossingen heen.

Daarom streeft Unit4 naar oplossingen die onze accountancy klanten in staat stellen duurzame groei te realiseren met vernieuwende dienstverlening. De volgende factoren spelen daarbij een steeds grotere rol:

- Digitalisering, robotisering en connectiviteit;
- Betere inzichten voor pro-actiever handelen;
- Oplossingen die nieuwe manieren van dienstverlening mogelijk maken;
- Technologie om fysieke en digitale samenwerking slim te organiseren.

Volledig automatisch
Van accountantskantoren worden vergaande automatiseringskeuzes gevraagd om duurzame groei te bereiken. Unit4 wil daarom dat de software vóór de accountant werkt: processen als boekhouden en salarisverwerking moeten waar mogelijk volledig automatisch plaatsvinden. En dat geldt ook voor complexere taken als het opstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften en managementrapportages. Intuïtieve software, die de gebruiker zich als vanzelf eigenmaakt en optimaal ondersteunt in het succesvol afronden van taken, is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde.

Om maximaal te profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt, zijn een transitie naar Software as a Service (SaaS) en werken in de cloud cruciaal. Maar op basis van de rijke functionaliteit in het bestaande productaanbod en de snelheid waarmee de volle potentie van digitalisering door accountants wordt geadopteerd, is dat niet van vandaag op morgen een feit.

Naast investeringen in een nieuw schaalbaar ecosysteem, dat geleidelijk groeit, investeert Unit4 daarom ook in het slimmer en meer zelfsturend maken van het bestaande productaanbod. Voor sommige producten komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar, voor andere investeren we in slimme toevoegingen, zoals Business Intelligence. In de breedte van ons porfolio heeft het verbeteren van connectiviteit prioriteit.

Statement of Direction

De richting die we zijn uit gegaan, hebben we omschreven in een Statement of Direction. Hierin hebben we ook onze plannen voor het productaanbod voor accountancy opgenomen. Met dit document willen we onze klanten beter en tijdig in de gelegenheid stellen om weloverwogen keuzes te maken over hun automatisering. Bovendien zetten we in onze softwareontwikkeling waar mogelijk in op co-creatie met onze klanten.

Download hier de Statement of Direction voor Accountancy.