Doetinchem van start als Age Friendly Cultural City

Fonds voor Cultuurparticipatie investeert in ouderen en cultuur

Doetinchem is een van de vijf nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het Fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

“Samen bouwen aan een vitale Gemeente voor alle leeftijden - ook voor ouderen - dat is waar Doetinchem voor staat.” Daarom doet de gemeente Doetinchem de komende 2 jaar ook mee aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort wil dat ouderen van mooie kunstactiviteiten kunnen genieten, samen met jongeren, amateurkunstenaars, mantelzorgers of andere vrijwilligers. Het houdt hen langer vitaal en draagt bij aan een positieve gezondheid. “Het unieke van dit programma is de manier waarop zoveel vrijwilligers betrokken worden. En ze werken samen met alle zorgorganisaties in de regio. Een landelijk voorbeeldprogramma.” Aldus wethouder cultuur Maureen Sluiter.


Wethouder ouderen Kees Telder trapt af op 13 maart tijdens het Kennisfestival Ouderen. “We willen cultuur nog sterker inzetten om ouderen vitaal te houden en mensen met elkaar te verbinden. Daarom is Buurtplein nu ook programmapartner geworden, zij zijn immers vanuit de verschillende wijkcentra nauw met de inwoner verbonden.”


Het Fonds werkt, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. Naast Doetinchem doen Utrecht, Groningen, Deventer en Emmen ook mee aan het programma.


Tevens strijden de vijf steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking. Een deskundige jury beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2018 uitgereikt.


Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”Het Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk mensen de kans te bieden hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ouderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat ouderen meer mogelijkheden krijgen om zelf cultuur te maken. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Met dit programma moedigen wij gemeenten aan hun rol te pakken en zo het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Wij zijn daarom erg verheugd dat Doetinchem hierin ook wil investeren.”


In 2016 ging het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ voor het eerst van start met de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Amsterdam won en ontving de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit handen van juryvoorzitter, Hedy d’Ancona.