Beslist.nl huurt ca. 2.600 m² kantoor op IJsseloord 2 in Arnhem

Beslist.nl verhuist haar hoofdkantoor op IJsseloord 2 in Arnhem naar de Meander 825, eigendom van Bryant Park Maxima VII B.V. Beslist.nl tekent een huurovereenkomst van 10 jaar en vestigt zich op de 5e en 6e verdieping van het gebouw aan de entree van Arnhem.
De transactie werd tot stand gebracht door Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, in samenwerking met Cording Real Estate Group en Cushman & Wakefield. Huurder werd geadviseerd door BENK. Vastgoed.