Dynamische kick off Arbodienst

Tijdens een goedbezochte kick off bijeenkomst introduceerde Ondernemend Veenendaal de raamovereenkomst die men heeft gesloten voor Arbo dienstverlening. Een deskundige werkgroep koos voor Rienks Arbodienst.

Criteria waren onder andere de professionaliteit, de aantrekkelijke prijs, het complete aanbod en het feit dat men in Veenendaal gevestigd is in het Gezondheidscentrum aan de Nijverheidslaan 1. ‘Wij brengen een grote organisatie zoals Rienks nu voor iedereen bereikbaar en ook nog eens voor een zeer gunstig tarief,’ aldus René van Holsteijn van Ondernemend Veenendaal. Tijdens de bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de nieuwe Arbowet die op 1 juli a.s. in werking treedt. Hierin is onder andere opgenomen een verplichte Basisovereenkomst voor iedere werknemer, die dankzij deze raamovereenkomst Veenendaalse werkgevers slechts € 16 per werknemer per jaar hoeft te kosten bij Rienks Arbodienst.

Grondlegger en meervoudige Olympisch kampioen roeien Nico Rienks benadrukte dat zij veel aandacht besteden aan preventie. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat werknemers die gezond leven korter ziek zijn en dus minder verzuimen.

Meer bewegen hoort ook bij gezond leven en Jaap de Gans van Fysiotherapie Neder-Veluwe liet de aanwezigen de daad bij het woord voegen: als verrassend intermezzo gaf hij een workout van 10 minuten, waar enthousiast aan meegedaan werd. ‘Mijn lunchdip is meteen verdwenen,’ was één van de reacties. Ook het initiatief van deze raamovereenkomst werd positief ontvangen en reacties varieerden van ‘Fijn dat ik het zelf als MKB-er niet allemaal moet uitzoeken en vergelijken, want daar heb ik de tijd niet voor’ tot ‘Ik wacht even het aanbod af, maar volgens mij zijn we hiermee veel voordeliger uit’.

Op korte termijn zullen Veenendaalse ondernemers meer informatie van Rienks ontvangen, onder andere over de healthcheck die zij dit najaar in Veenendaal zullen organiseren.

Ondernemers kunnen zelf ook contact opnemen met Heleen Vlot van Rienks Arbodienst via 033-4942280. Kijk ook op www.ondernemendveenendaal.nl .

Foto’s: Jan-Fotografie