De Staffing Groep ontvangt certificaat MVO Prestatieladder niveau 4

Nederland kende tot voor kort slechts 38 organisaties die dit niveau hebben behaald. De Staffing Groep, sinds 2012 gecertificeerd op niveau 3, is hiermee de 39e organisatie en eerste staffing organisatie die dit niveau heeft bereikt. Niveau 4 vereist dat een organisatie in samenspraak met al haar stakeholders aangescherpte doelen formuleert die branche overstijgend zijn en haar verantwoordelijkheid neemt in de keten. Op vrijdag 19 mei werd het certificaat uitgereikt door Ton Wessels van Lloyds Register in een van de aansprekende initiatieven van De Staffing Groep: Het DynaHouse.

“Juist het DynaHouse straalt de diepte en breedte van de verantwoordelijkheid uit die past bij niveau 4 van de MVO prestatieladder” aldus Marc Nijhuis, CFO van De Staffing Groep. “Al meer dan 30 jaar vervult De Staffing Groep een belangrijke rol in het binden, verbinden en faciliteren van hooggekwalificeerde professionals voor diverse grote opdrachtgevers.Onze dienstverlening gaat veel verder dan alleen maar het plaatsen van de juiste kennis aan de opdracht. In de huidige wereld van snel veranderende wet- en regelgeving is het onze taak om de toepasbaarheid ervan in de gehele keten te borgen. Onze opdrachtgevers mogen (en moeten) van ons een specifieke rol verwachten in deze keten”.

Voortouw in communicatie
Het waarde- en risicovrij inzetten van professionals kan alleen succesvol zijn als alle betrokkenen in de keten een hoge mate van bewustwording kennen omtrent deze risico’s. De Staffing Groep heeft aangetoond een leidende positie in te nemen in het informeren van klanten en professionals.
“We staan nog maar aan het begin van grote veranderingen in de wijze waarop kennis, ervaring en talenten worden aangewend voor waarde creatie bij zowel bedrijfsleven als overheidsorganisaties. De Staffing Groep ziet het ook als haar plicht om deze veranderingen samen met opdrachtgevers en professionals te duiden. Op basis van welke (juridische) afspraken kunnen we, voor zowel de korte als de langere termijn, kennis inzetten voor onze opdrachtgever? Onafhankelijke professionals kun je niet als arbeiders aan je binden” aldus Marc Nijhuis. De Staffing Groep pleit en strijdt al langere tijd voor het zelfstandig opdrachtnemerschap, een visie die vaak wordt gedeeld tijdens de diverse stakeholders dialogen die De Staffing Groep vele malen per jaar in het land organiseert.

Dynahouse
Ook het eerder genoemde DynaHouse past binnen de filosofie van De Staffing Groep met betrekking tot haar brede rol in de keten. Robert da Costa, kwaliteitsmanager van De Staffing Groep: “Het DynaHouse is meer dan alleen een ontmoetingsfaciliteit. Het is een ‘Eigen Kantoor As A Service’ niet alleen voor eigen ingezette professionals maar veel breder. Daarnaast biedt het mogelijkheden om opdrachtgevers en professionals fysiek te verbinden in het DynaHouse zonder dat we daar als organisatie een directe rol in willen betekenen”.

Voor De Staffing Groep is de certificering een bevestiging de juiste weg te zijn ingeslagen. Ook voor de komende jaren ziet zij nog veel uitdagingen waarbij de ketenverantwoordelijkheid die past bij dit prestatieniveau op de juiste manier zal worden ingevuld.

Over De Staffing Groep
De Staffing Groep gelooft dat de flexibele schil bij organisaties een steeds belangrijker rol gaat spelen om innovatie, slagkracht en flexibiliteit te garanderen. Zij wil organisaties helpen om deze flexibele schil optimaal in te zetten.

De Staffing Groep is met haar drie labels een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit van Nederland. Het grootste label is IT-Staffing, gespecialiseerd in detachering van IT-specialisten op vrijwel ieder vlak. IP-Staffing is expert op flexibel inzetbare professionals op het gebied van Human Resources, Legal, Financials, en Marketing en Communicatie. De consultants van GP-Staffing zijn gespecialiseerd in verschillende management- en beleidsterreinen en weten de weg in politiek-bestuurlijk Nederland.

De Staffing Groep had in 2016 een omzet van 392 miljoen euro en is gevestigd in Nieuwegein.