Meer samenwerking VNO-NCW Midden en Jong Management

vertegenwoordigers JM en VNO-NCW Midden bekrachtigen de samenwerking

De verenigingen Jong Management1 en VNO-NCW Midden2 hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. Door deze samenwerking ontstaat een nog sterker ondernemersnetwerk in Midden- en Oost-Nederland.

Al langere tijd werken de twee verenigingen samen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke bijeenkomsten. Wij geloven dat beide netwerken elkaar kunnen versterken, zowel in de lobby/belangenbehartiging, als in zakelijke contacten.

In de nieuwe samenwerking worden alle bijeenkomsten en netwerkevenementen gezamenlijk georganiseerd. Daarnaast zal meer afstemming plaatsvinden over de (regionale) ondernemersagenda, door ook een bestuurlijke samenwerking aan te gaan.

In het werkgebied van VNO-NCW Midden kent Jong Management de volgende kringen: Flevoland, Zwolle, Stedendriehoek, Amersfoort, Utrecht, Gelderse Vallei, Twente/Salland, Achterhoek en Arnhem/Nijmegen.
We vertrouwen erop met deze samenwerking nieuwe impulsen in ons netwerk te brengen en een nog sterker ondernemersgeluid in de regio te kunnen laten horen!