“Met de Smart Pest Control producten is gif helemaal niet meer nodig ”

Ongedierte expert Lagerwey sinds kort onderdeel van duurzaam en innovatief Anticimex

Lagerwey bestrijding & bescherming, onlangs verhuisd naar het Arsenaal in Veenendaal, is al sinds 1986 gespeci- aliseerd in het voorkomen en beheersen van problemen op het gebied van ongedierte en zwam. Door te werken met innovatieve en milieuvriendelijke technieken, zijn ze een bekende en vertrouwde partner in de markt. Lagerwey is sinds kort onderdeel van Anticimex, waardoor de nieuwste technieken en een totaalpakket aan diensten op het gebied van plaagdieren, zwam en hygiëne binnen handbereik zijn.

Tekst: Heleen van der Maas. Fotografie: Annemarie Bakker. Foto: Anticimex

“De overname door Anticimex past perfect bij ons”, vertelt Dyon Beer, vestigingsmanager bij Lagerwey bestrijding & bescherming in Veenendaal. “Bij La- gerwey staat preventie voorop en gebruiken we al zo min mogelijk gif. Met de innovatieve Smart Pest Control producten van Anticimex is gif helemaal niet meer nodig. Deze oplossingen zijn duurzaam en herkennen mogelijke problemen al in een vroeg stadium. Dit is precies waar onze klanten in met name de food, retail en horeca naar op zoek zijn.”

Doordat Lagerwey een onderdeel is van Anticimex, kunnen we met ons Veenendaalse team van 25 Service Technici volledig voldoen aan een nieuwe wet op het gebied van ongediertebestrijding die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Deze wet verbiedt het buitengebruik van gif voor de bestrijding van ratten en muizen. “Dit vergt een andere manier van den- ken, die goed bij ons past. Door vooral preventief te werken, hoef je nauwelijks te bestrijden. Uiteindelijk zijn wij ook dierenliefhebbers. Pas hebben we nog meegedaan met de Dam tot Damloop om geld in te zamelen voor de Bijenstichting. Verantwoordelijkheid nemen voor de keerzijde van ons werk is binnen onze gehele organisatie erg belangrijk.”

Preventie, nieuwe technologieën en duurzame oplossingen

Anticimex is een Zweeds bedrijf dat sinds 1934 bewijst dat je met kernwaarden als duurzaamheid, preventie en nieuwe technologie ver kunt komen.
Voor Anticimex, dat met vierduizend medewerkers actief is in zeventien landen, is optimale klanten- service van vitaal belang. Daarom ontwikkelde het bedrijf het Anticimex Smart concept. Met de Smart Pest Control producten die twaalf jaar geleden zijn ontwikkeld, worden plaagdieren 24/7 online ge- monitord en milieuvriendelijk uitgeschakeld zonder tussenkomst van menselijk handelen.

Rijstwafelfabrikant SanoRice Netherlands bv over Lagerwey: ‘Deskundig en betrokken’

SanoRice, de grootste rijstwafelfabrikant ter wereld, werkt op haar vestiging in Veenendaal al vijf jaar samen met Lager- wey. Jeffrey van Schenkhof van de afde- ling Quality Assurance: “Omdat wij een veilig product willen leveren, is de focus op preventie en beheersing van ongedier- te erg belangrijk. Die focus vinden we bij Lagerwey. Daarnaast zijn de lijnen kort en komen ze direct in actie als je contact met hen opneemt. Wat opvalt is de deskundig- heid en de betrokkenheid van de mede- werkers. Ze denken echt met je mee. Dat is heel prettig.”


Een totaalconcept van Smart sensoren en vallen boven- en ondergronds

“Een van de Smart Pest Control producten is de Smart box. Dit is een box waar een knaagdier intu- itief inloopt, en direct wordt gedetecteerd door een warmte- en bewegingssensor. Vervolgens wordt het knaagdier gedefibrilleerd, met een snelle en pijnloze dood als resultaat. Een van onze Service Technici krijgt hiervan een melding op zijn mobiel of tablet. Vervolgens wordt de Smart box via stroom, afkom- stig van een zonnepaneel, opnieuw opgeladen. Klanten kunnen de Smart producten 24/7 online monitoren en zijn zo 100% in control van de plaag- dierbestrijding in en rondom hun bedrijf. In Neder- land zijn meer dan duizend Smart boxen operatio- neel en dat aantal breidt zich snel uit.”

“Onze klanten scoren vaak ‘uitmuntend’ bij audits op de NVWA- en food safety normeringen, waaronder BRC, IFS en AIB.”


De Smart Rioleringsval tegen de bruine rat

Een ander product dat, evenals de Smart box, actueel is vanwege de nieuwe wet, is de Smart Rioleringsval. Het systeem wordt in een put ge- hangen en schakelt ratten, die de riolen als hun snelweg gebruiken, snel en pijnloos uit. “Elf ge- meenten, waaronder Sittard, Renkum en Rot- terdam, gebruiken de rioleringsval al, terwijl dit product pas vorig jaar in Nederland is geïntrodu- ceerd. Naast het plaatsen van de vallen, beden- ken we samen met de klant een communicatie- plan om bewoners of gebruikers voor te lichten over ander gedrag en betere hygiëne om het de bruine rat moeilijk te maken. Bruine ratten hou- den nu eenmaal van plekken waar veel afval en etensresten worden weggegooid”


Uitmuntende auditscores bij foodbedrijven

Lagerwey biedt food-, retail- en horecabedrijven totale ontzorging op het gebied van plaagdierbe- heersing. “Aan de hand van het aanwezige kwa- liteitssysteem maken we een plan van aanpak in partnership met de klant voor bestrijding en preven- tie van plaagdieren. We geven advies over hygiëne, gedrag en schoonmaaktechnieken. Niet alleen aan de klant, maar ook aan het schoonmaakbedrijf van onze klant. Die driehoek is essentieel. We zoeken daarom proactief de samenwerking op. Alle gegevens die nodig zijn voor de audits leveren we via ons online klantenportaal aan. Onze klanten scoren vaak ‘uitmuntend’ bij audits op de NVWA en food safety normeringen, waaronder BRC, IFS en AIB.”

Gratis basistraining Plaagdierbeheersing

Lagerwey houdt twee keer per jaar een basistraining Plaagdierbeheersing. Deze trainingen zijn gratis voor klanten. Lezers van De Zakenmarkt die zich aanmelden voor de training van medio november, kunnen eenmalig ook van dit aanbod pro- fiteren. De training wordt gegeven in de trainingsruimte van Lagerwey in Veenendaal. Aanmelden?

Bel 0318 572 859 of stuur een email naar [email protected]


Lagerwey bestrijding & bescherming
Arsenaal 3a, Veenendaal
0318 572 859
www.lagerweybv.nl