Totaalinstallatiebedrijf Blankespoor BV “Een warme, comfortabele werkplek is tegenwoordig zo normaal … ”

Tekst: Heleen van der Maas. Fotografie: Erik de Wilde.

“Een warme, comfortabele werkplek is tegenwoordig zo normaal, dat we haast vergeten dat er ergens in het bedrijfs- pand een cv-ketel staat, die regelmatig onderhoud nodig heeft.” Aan het woord is Marlous van Nieuwamerongen, al tien jaar vestigingsmanager van totaalinstallatiebedrijf Blankespoor BV in Lunteren. Volgens Marlous wordt onderhoud aan cv-ketels nogal eens onderschat.

Moderne cv-ketels in Nederland veroorzaken ge- middeld twee gevallen van koolmonoxidevergif- tiging per week. Dit kan voorkomen worden met goed onderhoud. “In Nederland mag Iedereen cv-onderhoud doen. Daarnaast is cv-onderhoud niet verplicht, terwijl dit zeker net zo belangrijk is als onderhoud aan auto’s, dat via de APK wel verplicht is. Goed cv-onderhoud zorgt voor veilig stoken, minder storingen en reparatiekosten, ener- giebesparing en een langere levensduur van de cv-ketel.”

Cv-onderhoud met alleen maar voordelen

Het BRL-gecertificeerde Blankespoor BV is even- eens gecertificeerd voor OK CV, het enige kwaliteit- slabel voor cv-onderhoud in Nederland. Dit kwali- teitslabel is ontwikkeld door de brancheorganisatie voor installatiebedrijven, de vereniging van ketel- fabrikanten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De garantie voor goed uitgevoerd onderhoud met alleen maar voordelen. “Natuurlijk komen wij bij een storing dezelfde dag langs. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen.”

“Cv-onderhoud is zeker net zo belangrijk als de
verplichte APK voor auto’s.”

Geen verrassingen meer

Een onderhoudscontract voor de cv-ketel of heater, maar ook voor bijvoorbeeld dakbedekking behoort bij Blankespoor BV uiteraard tot de mogelijkheden. Net als overigens een meerjaren onderhoudsplan. “Ondernemers kunnen zo anticiperen op grotere investeringen aan de verwarmingsinstallatie of het dak en ondertussen besparen ze op kosten dankzij goed uitgevoerd onderhoud.”


“Waarom niet overstappen op een energiezuinige warmtepomp?”

Voor bedrijven die al een tijdje nadenken over een nieuwe cv-installatie, heeft Marlous van Nieuwa- merongen een goede tip. “Waarom niet overstap- pen op een energiezuinige warmtepomp? Je hebt geen aardgas meer nodig en zowel het Rijk, als provincies en gemeentes bieden daar nu aantrek- kelijke subsidies voor. Ook zonnepanelen voor stroom en warmtecollectoren voor warmwater val- len onder deze regelingen. Wij komen vrijblijvend langs om te adviseren over wat er mogelijk is en welke subsidies aangeboord kunnen worden.”

Installatiebedrijf Blankespoor B.V.
Kauwenhoven 17, Lunteren
T O318 484 340
www.blankespoorbv.nl

Over totaalinstallateur Blankespoor BV

Blankespoor BV is een middelgroot instal- latiebedrijf dat zowel bedrijven als particu- lieren bedient met kwaliteitsinstallaties op het gebied van gas, water, verwarming, dakbedekking, ventilatie en sanitair. Het bedrijf is 55 jaar geleden opgericht in Putten. De vestiging in Lunteren bestaat ruim 40 jaar. Vanuit deze vestiging zijn 7 allround monteurs dagelijks bezig met re- novatie, nieuwbouw, verbouw en onder- houd. Het werk wordt zo georganiseerd, dat opdrachtgevers kunnen rekenen op vaste aanspreekpunten die hun klanten én de installaties kennen.