Crowdfunding past bij elk bedrijf ”Van startup tot multinational, van kunstenaar tot loodgieter”

“In zeven jaar hebben we twaalf- honderd bedrijven gefinancierd. Van startup tot multinational, van kunste- naar tot loodgieter. Onlangs hebben we nog 1,3 miljoen euro opgehaald voor een vliegtuig.” Met deze woor- den maakt Martijn van Schelven, oprichter van Geldvoorelkaar, direct duidelijk, dat crowdfunding voor elk bedrijf een goed alternatief kan zijn.

Tekst: Heleen van der Maas. Fotografie: Erik de Wilde.

Geldvoorelkaar was in 2010 het eerste professionele crowdfunding platform in Nederland. Ondanks dat de populariteit van crowdfunding sinds die tijd sterk is toegenomen, lopen er volgens Geldvoorel- kaar nog te veel ondernemers te makkelijk naar de bank. “Ten behoeve van de economische groei, zou het MKB niet alleen van banken afhankelijk moeten zijn. Bij de drie grote banken in Nederland zijn de bedrijfsleningen tot 1 miljoen geautomatiseerd, ter- wijl juíst het MKB niet in een hokje is te stoppen. Tot een omzet van 20 miljoen maakt de DGA voor het succes van zijn onderneming het verschil.”

Crowdfunding is pure marketing

“Momenteel telt Geldvoorelkaar 12.000 investeerders die gemiddeld 650 euro inleggen. Als je slim bent, bind je de investeerders ook commercieel. Zo verlootte een nieuw fietsmerk dat de productie van fietsframes weer naar Nederland wilde halen, een fiets onder zijn investeerders, zodra het benodigde bedrag à 85.000 duizend euro was opgehaald. Daarnaast kregen investeerders meer korting op de aankoop van een fiets, naarmate ze meer investeerden. 130 investeerders werden zo potenti- ele klanten die bovendien het verhaal, waar ze zich motioneel zakelijk betrokken bij voelden, rondver- telden in hun eigen netwerk. De investeringspropositie van de fietsfabrikant is op onze website 15.000 keer bekeken. Dat is pure marketing en voor een nieuw product heel waardevol.”

Crowdfunding in 7 stappen

1. Voorlopige go/no-go binnen 2 dagen op basis van screening businessplan, cijfers en prognoses.

2. Persoonlijk gesprek met ondernemer gevolgd door go/no-go.

3. De ondernemer maakt pitch voor in- vesteringspropositie met begeleiding van Geldvoorelkaar.

4. Online lancering van de pitch

5. Monitoring en indien nodig optimalisatie pitch.

6. Financiële afhandeling door Geldvoorelkaar.

7. De ondernemer betaalt een success fee van 2 tot 5% van leensom


“130 investeerders werden potentiële klanten.”


Vergelijkbare kosten, extra exposure

Gemiddeld dertig ondernemers per dag melden zich bij Geldvoorelkaar voor crowdfunding in de vorm van een annuïtaire -, aflossingsvrije -, groei- of converteerbare lening. De investering in kosten en tijd is vergelijkbaar met een lening van de bank. De grote winst is de extra exposure. De website van Geldvoorelkaar trekt dagelijks zesduizend unieke potentiële investeerders die graag een kijkje nemen op de website van het bedrijf dat achter de investeringspropositie zit.

Geldvoorelkaar

Gebouw ‘Vonk360’
Traverse 3,
Veenendaal
T 085 - 2733 465

www.geldvoorelkaar.nl