Column Frank Feenstra: Innovatie in de maakindustrie

De vierde industriële revolutie (het ‘industriële internet’) – gekenmerkt door steeds verdergaande digitalisering en onderlinge verbondenheid tussen pro- ducten, waardeketens en bedrijfsmodellen – heeft de maakindustrie bereikt en biedt daar interessante mogelijkheden.

Waar bedrijven vroeger producten aanboden worden nu (op maat geprodu- ceerde) ‘oplossingen’ verkocht. De ondernemers die het snelst inspringen op de technologische vooruitgang hebben een globale afzetmarkt. Bill Gates, Steve Jobs en Elon Musk zijn hier bekende voorbeelden van. Innovators die de technologische vooruitgang weten in te zetten voor hun onderneming.

Innovatie is tegenwoordig in elke onderneming een hot item. Als je niet inno- veert wordt je weggeconcurreerd. Zo eenvoudig is dat.

In de advocatuur loopt het nog niet zo’n storm met innovatie. Dat een advocaat vervangen kan worden door een machine is niet aan de orde. Rechtspraak is gewoonweg mensenwerk dat zoveel verschillende nuances kent dat dit niet kan worden overgenomen door een technologische oplossing.

Toch zijn er interessante ontwikkelingen. Per 1 september 2017 kan er digitaal geprocedeerd worden. Vanaf deze datum is digitaal procederen bij de rechtban- ken Gelderland en Midden-Nederland in zaken met een belang vanaf 25.000 euro verplicht. In het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering. Er wordt pas opgeschaald als de techniek zich heeft bewezen.

Daarnaast komen er steeds meer niche-kantoren. Advocatenkantoren die zeer gespecialiseerd zijn in één of enkele rechtsgebieden. En indien de zaak dat ver- langt kan er samengewerkt worden met andere niche-kantoren. Deze kantoren zijn in de regel goedkoper en zijn makkelijk benaderbaar. Korte lijnen zijn een uitgangspunt; er is maar één advocaat die het aanspreekpunt is en die doet de zaak in de regel zelf.

Waar de innovatie in de advocatuur ernstig achterblijft is de tarifering. Uurtje factuurtje is verreweg de gebruikelijkste wijze voor het berekenen van de prijs. Dat komt met name omdat het zo moeilijk is om van te voren in te schatten hoeveel tijd het gaat kosten om een zaak goed op te lossen en af te ronden. De goedkoopste advocaat is de advocaat die de minste tijd nodig heeft voor de vereiste (juridische) oplossing. Maar hoe vind je die? Misschien dat daar ooit wel een technologische toepassing voor gemaakt kan worden.

www.fdpa.nl
[email protected]