Zeist & RBT verlengen samenwerking

Regio belangrijk voor Zeist als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren

Gemeente Zeist en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei hebben hun samenwerking verlengd. Het is de bedoeling dat het RBT tot eind 2021 niet alleen de toeristisch-recreatieve marketing voor de gemeente doet, maar ook een rol gaat vervullen in het positioneren van Zeist als aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken. Samenwerking onder het regiomerk Heuvelrug is daarbij belangrijk. “Alleen met elkaar lukt het ons te blijven inspelen op de snel veranderende wens van de moderne consument, bezoeker en investeerder.”

Vanaf 2015 is RBT Heuvelrug en Vallei de centrale marketing- en promotieorganisatie voor zeven gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei, te weten Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist. De nieuwe organisatie is hiermee de aanjager van een actieve toeristisch-recreatieve bedrijfstak met een toegevoegde waarde van 675 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 20.000 mensen. Na de stad Utrecht (40%) is de Heuvelrug met een marktaandeel van 25% de grootste toeristische bestemming van de provincie Utrecht.

Recreatie en Toerisme belangrijk
“Ook voor Zeist zijn toerisme en recreatie echt belangrijk”, zegt RBT-directeur Michiel van der Schaaf. “Niet alleen economisch, maar ook voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de gemeente. Om ook de komende jaren succesvol te zijn, moeten we blijven inspelen op de snel veranderende wensen van de consument en de zakelijke bezoeker. Sinds de oprichting van het RBT is het al gelukt om de toeristische marketing op vele vlakken te vernieuwen. Het positioneren van Zeist als deel van de Utrechtse Heuvelrug is daarin zeer succesvol gebleken. Vooral omdat de Heuvelrug als geheel een steeds sterker merk wordt, een completer product kan bieden en daarmee voor een grotere doelgroep interessant is.”

Citymarketing
“Met de nieuwe samenwerking willen we logische vervolgstappen zetten in onze citymarketing, en Zeist ook in de markt zetten als aantrekkelijke plek om te wonen en te werken”, licht wethouder Sander Jansen van de gemeente Zeist toe. “We sluiten daarmee aan op de nieuwe economische agenda voor Zeist. Als gemeente zien we graag dat het RBT hierin een aanjagersrol gaat vervullen. Niet alleen toeristisch-recreatief, maar ook richting bewoners, ondernemers en investeerders. De expertise en het omvangrijke netwerk dat het RBT in korte tijd heeft opgebouwd gaat daarbij belangrijk helpen. Bijvoorbeeld in het leggen van verbindingen naar regionale partijen, zoals het Nationaal Park Heuvelrug, het Utrecht Science Park, de Economic Board Utrecht en Utrecht Marketing.”
________________________________________