Burgermeester Marcouch opent nieuwe beslist.nl ‘winkelcentrum’ in IJsseloord

Techbedrijf wil relatie met Arnhem versterken

Afgelopen donderdag opende burgermeester Ahmed Marcouch officieel het nieuwe kantoor van beslist.nl, samen met oprichter Kees Verpalen. Het online winkelcentrum, dat sinds de start in 2005 al in de regio is gevestigd, betrekt hiermee haar derde locatie. Er zijn inmiddels 150 mensen werkzaam in het nieuwe kantoorpand.

Belangrijk punt uit de speech van beslist.nl eigenaar en oprichter Kees Verpalen was dat hij aan gaf de banden met Arnhem verder te willen versterken: ’In de omgeving van Arnhem is veel kennis van online marketing en techniek, kennis die natuurlijk erg belangrijk is voor ons bedrijf.’
De burgermeester voegt daaraan toe: ’Beslist.nl is met hun innovatieve en creatieve karakter een echt Arnhems bedrijf. Daarnaast is het een zeer snel groeiend bedrijf. Het nieuwe pand biedt hen volop mogelijkheden voor de toekomst en dat is natuurlijk goed nieuws voor onze werkgelegenheid.’

Groeien
Kees Verpalen geeft aan dat het oude kantoorpand niet meer aansloot bij de huidige wensen en werkwijze van beslist.nl. In het nieuwe kantoor direct aan het Velperbroekcircuit heeft beslist.nl alle ruimte om te groeien. ‘Onze ambities zijn groot en we zijn altijd op zoek naar collega’s die ons team kunnen versterken. Dit pand, direct aan de A12, is niet alleen goed bereikbaar maar geeft ons ook de ruimte om te groeien,’ aldus Kees Verpalen.

Over beslist.nl
Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Dagelijks zet zij haar online marketing expertise in om webshops en kopers samen te brengen. Met het assortiment van duizenden webshops biedt beslist.nl de consument een optimaal aanbod in een betrouwbare winkelomgeving. Met de Winkelwagen gaat beslist.nl nog een stap verder in het bieden van gemak en zekerheid. Online shoppers kunnen zo met één account veilig bestellen bij alle aangesloten Winkelwagenshops.