Interview met Gert Boeve, Secretaris-Directeur van Regio FoodValley.

Regio FoodValley heeft meer slagkracht, samenhang en samenwerking nodig.

Het voedingsvraagstuk wordt steeds groter en daarmee steeds belangrijker. Volgensde United Nations hebben in 2050 ruim 9 miljard mensen 70% meer voedsel nodig dan er op dit moment wordt geproduceerd. Dat vraagt een fundamentele aanpassing van het huidige voedingssysteem. Dit kan niet door een enkel bedrijf bereikt worden, maar alleen door intensieve samenwerking.

Als Secretaris-Directeur van Regio Food-Valley is Gert Boeve sinds februari verantwoordelijk voor de samenwerking tussen Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en Veenendaal. Daarnaast is hij Directeur van de Triple Helix-samenwerking. Dagelijks
zet hij zich in om van FoodValley een economische
topregio te maken. Wat drijft hem, hoe kan de kracht van FoodValley groeien en hoe wordt de regio beter zichtbaar,
ook bij ondernemers?

“We staan nog onvoldoende op het netvlies van ondernemers.”


Positieve eerste indruk
De opdracht die Boeve bij zijn aanstelling kreeg was om meer naar buiten te treden en zelf een van de boegbeelden van Regio FoodValley te worden. “Toen ik in deze functie begon viel mij op dat er veel waardering is voor het begrip FoodValley. Bestuurlijk gezien staan de neuzen dezelfde
kant op. Dat heb ik bij andere samenwerkingsverbanden
wel heel anders gezien. Desondanks is er veel te doen.
Er is behoefte aan meer slagkracht, meer samenhang en meer samenwerking. Het uitvoeringsprogramma kent nu zo’n 25 projecten, maar de samenhang ontbreekt en er is onvoldoende sturing. We weten van elkaar niet wie wat doet. Op die manier profiteer je in mijn ogen onvoldoende
van de samenwerking.”

Bewustzijn bij ondernemers vergroten
“Vorige week was ik bij een groot bedrijf in Barneveld dat overwoog ICT-personeel te werven in India. Ik maakte hen attent op het bestaan van ICT Valley. Daar waren ze blij mee. Ik zie steeds meer dat ook toonaangevende bedrijven de samenwerkingzoeken met bedrijven in de buurt. Het hoeft niet perse, maar als het kan, graag. Grote ondernemingen hebben vaak meer ruimte zich te verdiepen in hun omgeving
en kansen die er liggen. Maar met name de kleinere MKB-bedrijven, van de eenmanszaak tot bedrijven met zo’n 20
medewerkers, zijn vooral bezig met hun primaire proces. Zij zijn zich nog te weinig bewust van de kansen in FoodValley.”

“Wat we de komende jaren daarom nodig hebben, is een nieuwe agenda, die inhoudelijk beter aansluit bij wat ondernemersnodig hebben. Met thema’s die bij ondernemers leven. Als je bijeenkomsten organiseert rondom thema’s waar ondernemers belang bij hebben, komen ze wél.
Dan raak je ze en zien ze de relevantie. Daarnaast blijft het leggen van verbindingen belangrijk. Kennisinstellingen worstelen met de vraag: ‘hoe kunnen we onze
kennis laten leven bij ondernemers, hoe komen we in contact met bedrijven?’ Daarom denk ik dat het goed is dat de
overheid geld stopt in samenwerkingen als Regio FoodValley.”

Meer trots mag
“We staan nog onvoldoende op het netvlies van ondernemers. Er gebeurt van alles rondom de strategische agenda, maar we plakken er nog te weinig de sticker
op van FoodValley. Het zit niet zo in de volksaard om trots op jezelf te zijn. Mensen hier zijn bescheiden.” “Ik heb gesprekken gehad met FoodValley NL om samen de marketing op te pakken. We moeten meer zichtbaar maken wathier gebeurt. Zowel extern als intern richting bewoners en ondernemers. Als ik ingesprekken met ondernemers vraag, watFoodValley precies is, vinden ze het lastig daarop antwoord te geven. Ik zou willen dat over 1 of 2 jaar, ondernemers in een paar zinnen kunnen vertellen wat Food-
Valley is en wat het voor hen betekent.”

Regeerakkoord
Regio FoodValley staat genoemd in het nieuwe regeerakkoord. “Het zijn slechts een paar regels, maar ik vind dit heel betekenisvol. Het regeerakkoord zet nog
steeds in op het topsectorenbeleid. Het opnemen van FoodValley is een stukje erkenning van het kabinet. Het vindt
deze regio kennelijk belangrijk als het gaat om onze bijdrage aan de BV Nederland op het gebied van agri-food.

FoodValley bestaat uit 8 gemeenten die niet alleen een verschillend economisch profiel hebben, maar ook cultureel onderling sterk verschillen. Ondanks deze verschillen werken we goed samen. En dat komt doordat het dragend thema
van FoodValley gebouwd is op een sterke, vitale regio.”
“FoodValley is toe aan een volgende fase. Juist deze ontwikkelopgave vind ik zo mooi aan mijn baan. Mijn agenda zit vol met afspraken. En zeker niet alleen bij mij op kantoor!”

Over Gert Boeve
Gert Boeve is Secretaris-Directeur van Regio FoodValley. Hij is in deze functie zowel Directeur van het regiokantoor van FoodValley in Ede als directeur van de Triple Helix. Van 2008 tot 2013 was Boeve CDA-wethouder Economische Zaken in de gemeente Amersfoort. Daarna deed hij opdrachten voor onder meer de gemeente Arnhem. In zijn vrije tijd is Boeve toezichthouder bij een aantal zorgorganisaties.

Ook ondernemen in FoodValley?
Businesspark Het Vizier in Veenendaal is het ICT-hart van FoodValley. Met toonaangevende ICT-bedrijven, waaronder Cegeka, Detron, Bartosz, Squerist én Van der Valk Hotel Veenendaal. Op Het Vizier zijn bouwkavels te koop en er zijn kanten- klare bouwplannen ontwikkeld.
Joop Camminga van Het Vizier: “We helpen ondernemers graag bij het realiseren van nieuwbouw voor hun bedrijf. Álle ondernemers. Ik nodig MKB-bedrijven nadrukkelijk
uit om contact met mij op te nemen. Samen bespreken we dan de mogelijkheden voor uw bedrijf. Tel.
088 – 70 70 260 / 06 - 14915950.
Meer info: hetvizier.com