ONDERNEMEN = TOPSPORT; verliezen ook!

Ondernemers zijn topsporters; die vergelijking wordt vaak gemaakt. Ze beseffen dat ondernemen geen sprint maar
een marathon is. Net als Olympische atleten weten ze hoe ze doelen moeten stellen, wat ze moeten doen, wanneer
ze moeten pieken en hoe ze hun team moeten aansporen tot grootse daden.

De belangrijkste overeenkomst tussen ondernemerschap
en sport is wel de passie voor je vak. Je maakt als ondernemer op een bepaald moment de keuze om een
nieuw avontuur aan te gaan. Het succes is de ‘gouden medaille’. Falen komt echtervele malen vaker voor dan winnen!

Topsport is meer dan winnen alleen. Je moet als ondernemer ook tegenslagen incasseren: niet-betalende klanten, tegenvallende omzet, een nieuwe concurrent om de hoek, problemen met personeel en met het vinden van een goede balans tussen de zaak en het thuisfront.

Een ondernemingsplan wordt vaak bij de start nog wel gemaakt, maar als je eenmaal aan de slag bent, blijft het van belang om je plannen bij te stellen én je doelen voor
het komende jaar te maken. Je hebt dan richting waar je met je bedrijf heen gaat en je kunt bijsturen indien noodzakelijk.

Maar het maken van keuzes is niet altijd even gemakkelijk. Familie en vrienden geven geven graag vanaf de zijlijn ideeën en advies, helaas niet altijd in het belang van het bedrijf of de ondernemer. Het leuke van mijn werk is, dat ik vaak de rol van adviseur heb; inspireren, meedenken en sparren met de ondernemer om uiteindelijk te werken aan
hun persoonlijke gouden medaille.

Hoe staat het met u doelen voor 2018?
www.proceszo.nl
0317-617070