DUURZAAMHEID ALS (VEENS) VERDIENMODEL

“Collega-wethouders verklaarden me voor gek met onze ambitie om in 2035 energie-neutraal te worden, maar ik heb graag onmogelijke opdrachten,” aldus wethouder Nermina Kundic. Want dan zie je wat er wél kan en ontmoet je de mensen met dezelfde instelling die met jou die weg op willen. En de belangrijkste partner in deze ambitie is het georganiseerde bedrijfsleven. De voorzitter van het Platform Bedrijventerreinen René van Holsteijn vult aan: “Wij wachten niet af tot we door wetgeving gedwongen worden om maatregelen te treffen, maar nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Veenendaal wordt nu als voorbeeld gezien hoe bedrijfsleven en gemeente elkaar versterken.”

Ook VNO NCW geeft aan dat duurzaamheid nieuwe werkgelegenheid en een sterkere concurrentiepositie biedt. Nermina Kundic: “Steeds meer bedrijven zien in dat de grondstoffen eindig zijn en zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. In de komende 20 jaar zal er anders gebouwd moeten worden en wie daar nu op inspeelt, heeft een voorsprong op de concurrentie. Nu wordt nog maar 2% van de energie duurzaam opgewekt, dus daar is een wereld te winnen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Ik ben erg blij dat Veenendaalse ondernemers hun bedrijfsdaken inzetten voor onze gezamenlijke ambitie. We lopen hier echt mee voorop en andere gemeenten vragen ons om advies.”

Gratis quickscan voor bedrijven
Toch is de grootste winst te behalen in isolatie en hergebruik. In 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Ondernemers begrijpen dat het veel rendabeler is om nu al energiebesparende maatregelen te treffen, maar gunnen zich vaak geen tijd om ermee aan de slag te gaan. Van Holsteijn: “Daarom hebben wij als bedrijfsleven niet alleen het Energieconvenant met de gemeente afgesloten, maar ook een Energiemanager aangesteld: Laurens Wiersma. Ondernemers die het convenant ondertekenen, krijgen een gratis quick scan om in kaart te brengen wat er moet gebeuren. Vervolgens hebben ze 6 maanden de tijd om een plan van aanpak op te stellen en dit in 3 jaar uit te voeren.” Kundic vult aan: “Gedurende die tijd zal de gemeente bij de bedrijven die volgens het activiteitenbesluit verplicht zijn maatregelen te treffen niet handhaven. We belonen liever ondernemers die voorop willen lopen.”

Circulair: sloophout naar gevelbeplating
Gemeente Veenendaal wil ook helemaal van het gas af en hoopt de restwarmte van productieprocessen te kunnen gebruiken voor verwarming. Dit is ook een voorbeeld van circulaire economie. Kundic: “Circulair denken betekent eerst kijken hoe we kunnen hergebruiken wat we nu weggooien. Ook moeten de producenten opnieuw nadenken over hun producten: hoe maak je het zo dat het - ook zonder te slopen en vermalen – te hergebruiken is.” Van Holsteijn: “Een mooi voorbeeld is de renovatie van het bedrijfspand van Alliander, waarbij meer dan 80% van de materialen van de bestaande gebouwen is hergebruikt. Als gevelbeplating is pallethout gebruikt, dat is uitgezocht en verwerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier is sprake van waarde-creatie: sloophout dat een hoogwaardige functie krijgt en dat dan ook nog via een sociaal project.”

Slim profiteren
Beiden zien dat de markt beweegt. Kundic: “Op een tender voor woningbouw in Veenendaal Oost schreven zo’n 15 aannemers in: alle plannen waren energie-neutraal of zelfs energie-positief.” Van Holsteijn: “Duurzaamheid is gewoon een verdienmodel. Wie vroeg genoeg de juiste stappen zet, heeft daar zelf profijt van. En dan is er ook nog het maatschappelijk belang én het effect op de uitstraling van Veenendaal als aantrekkelijke vestigingsplaats.”

www.boveenendaal.nl
Ook bij gastspreker Herman Wijffels stond op 13 december duurzaamheid centraal tijdens het Eindejaarsevent voor Veenendaalse ondernemers. Zij vieren vervolgens op maandag 8 januari 2018 de totstandkoming van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Hiermee wordt het samengaan van de Coöperatieve Verenigingen Bedrijventerreinen en de Bedrijvenkring Veenendaal een feit. De BOV behartigt dan de belangen van ruim 700 ondernemers en wordt daarmee één van de grootste lokale ondernemersverenigingen in Nederland.