COLUMN: De Overnamespecialist : Magendans Fusies & Overnames

Goodwillfinanciering en de GO-regeling

Bij de meeste overnamefinancieringen wordt een groot beroep gedaan op een bank. Financiering van een overname is echter voor een bank veel riskanter dan financiering van een nieuw bedrijfspand of van nieuwe machines. De GO-regeling kan uitkomst bieden.

GO = Garantie Ondernemingsfinanciering
Met de GO-regeling helpt het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen. Met de GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op leningen tussen de € 1,5 miljoen en de € 50 miljoen (= de bovengrens vanaf 1 januari 2018). De GO-regeling kan, onder bepaalde voorwaarden, ook worden ingezet bij de financiering van een aandelenovername.

Concreet ondernemingsbelang
De GO-regeling is niet bedoeld om met garantie van de Staat verkopende aandeelhouders rijk te maken en ondernemingen daarvoor met extra schuld op te zadelen. Er moet daarom een concreet belang bij de aandelenovername zijn voor de onderneming zelf, bijvoorbeeld:

• Een DGA die op leeftijd is en geen geschikte opvolger heeft binnen de familie of de onderneming. Bedrijfsoverdracht is van belang voor de continuïteit van de onderneming.
• Een minderheidsaandeelhouder die krachtens een aandeelhoudersovereenkomst (om hem moverende redenen) bepaalde bedrijfsinvesteringen blokkeert waardoor de groeimogelijkheden van de onderneming worden belemmerd; uitkoop van die aandeelhouder is in het belang van de onderneming.
• Een onderneming die een branchegenoot overneemt waardoor voordelen ontstaan bij het verwerven van nieuwe opdrachten en het aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers.

Meer weten over de GO-regeling?
Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/go). Wilt u weten of de GO-regeling in uw situatie inzetbaar is? Ik ben graag bereid daar eens met u over te spreken.

Magendans Fusies & Overnames
Galvanistraat 1, Ede
Tel. 0318 – 754 150
M 06 – 54 74 55 91
[email protected]
www.magendans.nl