MVO-prijs Veenendaal 2018 voor BOOT

Tot zijn grote verrassing mocht Kees Boot van BOOT organiserend ingenieurs op maandag 8 januari uit handen van burgemeester Piet Zoon het beeldje en de oorkonde ontvangen die horen bij de MVO-prijs Veenendaal 2018. De keuze van de jury was unaniem en werd in het juryrapport als volgt samengevat:BOOT Ingenieursbureau levert als organiserend ingenieursbureau integrale advies- en managementdiensten. Ze zijn actief binnen alle facetten van onze leefomgeving: van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport en recreatie. De ambitie is ‘waarde toevoegen aan een gezonde en inspirerende leefomgeving voor de mensen van nu en na ons’. Rentmeesterschap is een centraal begrip.

BOOT heeft deze gedachte verankerd in zijn bedrijfsprocessen en probeert dat steeds verder te ontwikkelen. Zo wordt er al vele jaren gewerkt met mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld uit de sociale werkvoorziening. Er wordt bewust gewerkt aan de inzet van meer mensen met een autistische stoornis, zowel binnen het eigen personeel als door de inzet van gespecialiseerde bedrijven. Als actief lid van De Normaalste Zaak worden deze ervaringen gedeeld met andere bedrijven om elkaar te stimuleren een nog grotere bijdrage aan de participatie te leveren.

BOOT initieert en stimuleert activiteiten gericht op een meer circulaire economie. Dit betreft zowel reguliere bedrijfsactiviteiten als vernieuwingen zoals het Madaster. Met een sterk circulair vernieuwd ontmoetings- en vergadercentrum is binnen het eigen bedrijfspand een prachtige en inspirerende ruimte gecreëerd. Als lid van de commissie Duurzaam Ondernemen neemt Kees Boot persoonlijk het voortouw voor nieuwe circulaire activiteiten in Veenendaal.

BOOT Ingenieursbureau en in het bijzonder directeur Kees Boot weten Planet – People – Profit op een goede wijze te verbinden. Met passie en groot enthousiasme wordt dit uitgedragen, waarmee een voorbeeldfunctie wordt vervuld naar andere ondernemers. Laat de toekenning van deze MVO-prijs Veenendaal 2018 een stimulans zijn om dit MVO-beleid verder te ontwikkelen en collega’s daarbij te inspireren!

Ondernemend Veenendaal kan trots zijn op een bedrijf als BOOT Ingenieursbureau!