Gemeente Ede en WFC Development presenteren ontwikkelkader World Food Center

Het World Food Center in Ede wordt steeds concreter. Het is een ambitieus initiatief van de gemeente Ede, de provincie Gelderland, WFC Development (Van Wijnen Groep en Green Real Estate) en de WUR (Wageningen University & Research).

Tekst en Foto’s: WFC

De gemeente en WFCD hebben eind januari het ontwikkelkader aan het gemeentebestuur van Ede gepresenteerd. Het World Food Center wordt een ‘hybride plek’ waar leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoetingen centraal staan. Vaste onderdelen zijn het WFC Experience Center, businessgebouwen, een hotel- en congresfunctie, short stay-faciliteiten en woningen. Het WFC wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige kazernes Friso en Maurits. Direct achter het Experience Center komen de hotel- en congresfaciliteiten.

Belangrijk is ook de bestemming ‘wonen’ in het gebied. Dit moet zorgen voor extra levendigheid. Het gaat om een aantal van 300-600 woningen. Het is de bedoeling dat het WFC een levendige campus is, ook na zes uur. Op veel plaatsen zie je dat een bedrijvencampus in de avonduren stilvalt. WFCD en Ede kiezen er voor om op deze manier juist de levendigheid te garanderen. Het plan wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit waarbij ruimte is gelaten om de uiteindelijke invulling af te laten hangen van de laatste ontwikkelingen.

Achtergrond
In Ede, pal naast station Ede-Wageningen, wordt het World Food Center (WFC) ontwikkeld. Het wordt een levendige woon- en werklocatie. Het WFC laat zien en beleven waar ons voedsel vandaan komt en hoe ons eten wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en geconsumeerd. Het WFC is de internationale ontmoetingsplaats voor consumenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Samen met de Kenniscampus in Ede en de internationale Wageningen Campus ontwikkelt zich een internationaal en innovatief kennismilieu. Het WFC richt zich op ondernemingen en organisaties in Agro & Food die (gezamenlijk) innovatieve producten leveren aan consumenten en ondernemingen. Het WFC wordt daarmee de showcase voor het Nederlandse agrofood bedrijfsleven.

Het WFC is ook een nieuw levendig stadsdeel voor Ede. Een tweede kerngebied in de stad, naast het centrum van Ede, zoals vastgesteld in de Stadsvisie. Het wordt een modern stedelijk milieu met (inter)nationale allure, interessant voor bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers. Met het gloednieuwe Intercitystation net naast het WFC richt het gebied zich op grootschalig bezoek met aansprekende bedrijvigheid, ontmoetingsfuncties en ruimte voor ontspanning.

Maar er wordt ook gewoond in de vorm van bijzondere stedelijke woonvormen. Short stay voorzieningen voor kenniswerkers én woonconcepten voor maatschappelijk bewuste doelgroepen (food, gezondheid, duurzaamheid) vinden hier hun plek, conform de Woonvisie Ede 2030. Het wonen op het WFC is daarmee nadrukkelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van het food- en kenniscluster in de regio FoodValley.


meer informatie? www.worldfoodcenters.nl

Het World Food Center is een initiatief van WFC Development B.V. (een samenwerking tussen Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.), gemeente Ede, Wageningen University & Research en Stichting World Food Centers