Oprichting bedrijventerreinvereniging FHV in Ede

Fotobijschrift (vlnr): Ondertekening akte van oprichting door secretaris Koos Berghuis (Certicon), notaris Palko Benedek (Van Putten Van Apeldoorn Notarissen) en voorzitter Jan van Santen (Mondial Waaijenberg Groep).

Frankeneng, Heestering en De Vallei (FHV) bundelen krachten

Op dinsdag 17 april is in Ede het startschot gegeven van de nieuwe bedrijventerreinvereniging FHV, waarin bedrijventerreinen Frankeneng, Heestering en De Vallei samen participeren. De bedrijventerreinvereniging FHV is het centrale informatiepunt met collectieve diensten en ondersteuning voor de gevestigde ondernemers.

De bedrijventerreinen zijn verenigd om elkaar aan te vullen en samen te werken tot een regionale samenwerking in Ede wat met elkaar verbonden wordt met de oprichting van FHV.

Profijt
Het FHV ondersteunt de ondernemers op het bedrijventerrein en initieert een aantal projecten, zoals parkmanagement, groenvoorziening, revitalisering, verkeer – en parkeervoorzieningen en beveiliging (camera’s en surveillance) door Securitas. Verder wordt er gezamenlijk ingekocht, zoals energie (zonnepanelen), dak-onderhoud en waterbeheer. Ondernemers kunnen door de collectiviteit hun voordeel hieruit halen en krijgen zeggenschap over de besteding van gelden. Leden hebben ook inspraak bij bestemmingsplannen, overleg met Gemeente, Provincie en het Rijk.

Bedrijvigheid
Voorzitter Van Santen is zeer verheugd over de oprichting: ”Bedrijvenvereniging FHV omvat een omvangrijk gebied met een huidig totaal van 350 bedrijven waarvoor we de belangen behartigen. Alle afzonderlijke terreinen hebben een grote variatie aan bedrijvigheid. De kennisindustrie is hier in overvloed aanwezig waarin duurzaam overleg plaatsvindt en we zorgen voor kwaliteitsverbetering op alle mogelijke fronten.” Het bestuur bestaat verder uit vertegenwoordigers van de gevestigde bedrijven, namelijk secretaris Koos Berghuis (Certicon), penningmeester Teo Droogendijk (Roseboom) en algemene bestuursleden Alex Bik (BIT) en Arnoud Hoogendoorn (Bouwstede).

Win-win
FHV is een win-win voor alle belanghebbenden. Dit werd benadrukt door de toespraak van wethouder Weijland van de Gemeente Ede. ”FHV is van zeer grote betekenis voor de gevestigde ondernemers en belangrijk voor de toekomst, waarin we graag met elkaar samenwerken. Economisch gaat het erg goed met de bedrijvigheid in Ede, want er zijn meer snelgroeiende bedrijven en vestigingen per 1.000 inwoners dan in de rest van Nederland. De gevestigde (inter)nationale bedrijven op deze bedrijventerreinen hebben veel kennis die met FHV gebundeld wordt. Ook vergemakkelijkt FHV de onderlinge contacten en het overleg met de gemeente. Hierdoor kunnen wij nog sneller met de wensen van ondernemers aan de slag”, aldus Weijland.