De jungle van MKB-financiering

Voor bedrijven in het MKB (met enig trackrecord en een gezond perspectief) is er op dit moment geen financieringskrapte. Dat is althans de stelling van Rob Magendans van Magendans Financiering & Overnames.

De vraag is niet zozeer of een onderneming aan financiering kan komen, maar welke financier (of combinatie van financiers) het meest geschikt is. Magendans (59 jr.) heeft zeer ruime ervaring als financieringsspecialist voor zowel het MKB als grotere bedrijven. In de bankwereld, als zelfstandig adviseur en als specialist op gebied garantieregelingen vanuit de overheid heeft hij vele bedrijven en ondernemers in uiteenlopende situaties kunnen helpen aan financiering. Bijvoorbeeld voor investeringen en bij sterke groei en overnames.

Mythe: banken willen het MKB niet financieren
Het bedrijfsleven is vanaf 2009 zwaar geraakt door de financiële crisis waardoor de wereldeconomie onderuit ging. De crisis was niet alleen diep maar duurde ook nog eens ongekend lang. Veel MKB-bedrijven hebben niet kunnen overleven, het aantal faillissementen steeg tot recordhoogtes. Pas zo’n 2 a 3 jaar geleden werd verbetering voelbaar en zichtbaar. De meeste bedrijven die de crisis hebben doorstaan gaat het inmiddels weer relatief goed. In de meeste branches kunnen redelijke marges worden gehaald en deze zijn ook nodig om weer buffers op te bouwen. In de eerste jaren van de crisis zijn ook de banken zelf hard geraakt door de bedrijfsfaillissementen. Zij hebben in de verlening van nieuwe kredieten hard op de rem getrapt (moeten trappen). Maar ook aan de vraagzijde heerste grote voorzichtigheid. Ondernemingen die nog wel financieringsruimte hadden stelden hun investeringen uit, zij vonden de risico’s te groot.

Magendans: “Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat er voor ondernemers met goede businessplannen momenteel zeker goede financieringsmogelijkheden zijn bij banken. Niet alleen voor grote bedrijven maar ook voor het MKB. Er wordt weer stevig geconcurreerd tussen ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank. Bij een grote investering of een overname is het verstandig bij 2 of 3 banken een offerte op te vragen. Overigens merkt Magendans op dat een duurzame relatie met een huisbank belangrijk is en een ondernemer zeker niet snel van bankier moet veranderen.

Steeds meer alternatieve financiers voor het MKB
In Europa (incl. Nederland) spelen de banken nog steeds een dominante rol in de financiering van het bedrijfsleven. In de Verenigde Staten is dat veel minder het geval. Grote bedrijven lenen daar veel meer op de openbare kapitaalmarkt door de uitgifte van obligaties. Voor kleinere bedrijven in de VS zijn crowdfunding platforms en zogenaamde informal investors een belangrijke bron van financiering. Banken spelen in de VS voor het MKB een relatief ondergeschikte rol.

Maar ook in Nederland neemt het aantal alternatieve financiers voor het MKB snel toe!
• Crowdfunding: Collin, Geldvoorelkaar, Funding Circle, Kickstarter, Symbid etc.
• Ca. 20 regionale kredietunies: www.dekredietunie.nl/leden
• Informal investors: zie www.bannederland.nl/profielen
• ALF en Fundiq (achtergestelde leningen)
• Leaseplatforms zoals LeaseOnline en Beequip
• Online factoring: DBS2 en Trefi
• Overige partijen zoals Qredits en Riverbank.

Deze partijen verstrekken financieringen vanaf zeg € 50.000 tot inmiddels wel zo’n € 3.000.000. Vaak is een combinatie van verschillende financieringsinstrumenten (“stapelen”) mogelijk, ook met bankkrediet.

Hoe krijg (en behoud) je vertrouwen van een financier?
Magendans: “Krediet aantrekken draait om het winnen en waarmaken van vertrouwen. Een ondernemer moet een duidelijke visie, drive en ambitie hebben, gecombineerd met realiteitszin en risicobewustzijn. Dit alles moet goed en overtuigend gepresenteerd worden, zowel in persoonlijk contact met de financier als met een -liefst compact maar wel goed onderbouwd- businessplan. Als de financiering eenmaal verstrekt is hou de financier dan regelmatig en pro-actief op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten. Blijf dus continu goed communiceren met je financier(s)!”

“Alternatieve financiering is duur”
De rente op bankkrediet voor het MKB in Nederland varieert momenteel grofweg tussen de 3% en 7% per jaar. De rente voor alternatieve financieringen is doorgaans hoger en ligt globaal tussen de 7% en 10%. Alternatieve financiering heeft dus het imago duur te zijn. Magendans: “Ik begrijp dat zeker maar zeg dan altijd tegen de ondernemer: het wordt pas echt duur als ook alternatieve financiering niet lukt en je een deel van je aandelen in de onderneming moet verkopen om aan geld te komen!”

Laat je helpen door een goede adviseur.
Volgens Magendans is het probleem niet dat er niet genoeg financiering is voor het MKB. Het werkelijke probleem is dat veel ondernemers niet goed weten hoe ze een goede financieringsaanvraag moeten indienen en welke vele mogelijkheden er momenteel in de markt zijn. Een goede adviseur weet de weg in de jungle van MKB-financiering en ontzorgt de ondernemer.


Magendans Financieringen & Overnames
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
www.magendans.nl
[email protected]
0318-754150