GROW-IT: de oplossing voor de schaarste aan hoogopgeleide ICT’ers

vlnr: Jeroen ter Borg (WSP), Roger Roelofsma (Kandidaat), Renger Reitsema (Mprise), Wilhelm van de Glind (ICT Training Centrum)

Tekst: Heleen van der Maas | Foto: Prodifo

Van programmeur tot consultant, van helpdeskmedewerker tot online marketeer

“De schaarste aan hoogopgeleide ICT’ers is enorm. Scholingsproject GROW-IT heeft daar nu een oplossing voor.” Aan het woord is Renger Reitsema, directielid bij ICT-dienstverlener en opleider Mprise in Veenendaal. Mprise is het eerste bedrijf dat via GROW-IT de hand heeft weten te leggen op potentiële nieuwe ICT-werknemers. “Met deze aanpak kunnen we eerst kennismaken met de nieuwe werknemers zonder dat we daarbij veel risico lopen. Zo krijgen we zes maanden de tijd om te bekijken of de nieuwe mensen bij ons bedrijf passen, zonder dat er loonkosten aan te pas komen. Heel aantrekkelijk. 1 juni zijn de eerste vijf gestart.

GROW-IT is een initiatief van opleider Computer Training Centrum /ICT Training Centrum en is opgezet in samenwerking met de gemeente Veenendaal, het WerkgeversServicepunt (WSP) en ICT Valley. Het doel is het gat te dichten tussen de benodigde kennis bij ICT-bedrijven in de regio FoodValley en de aanwezige kennis bij potentiële werknemers. Het initiatief is uitgegroeid tot een stevig project waarin de verschillende partijen intensief samenwerken. Het WerkgeversServicepunt levert de kandidaten aan en ICT Training Centrum verzorgt de selectie van kandidaten en de opleidingen in samenwerking met toonaangevende partners als Mprise en Global Knowledge en Burogrijs. ICT Valley vertegenwoordigt de ICT-werkgevers.

Renger Reitsema, directie Mprise: “’Met deze aanpak kunnen we eerst kennismaken met de nieuwe werknemers zonder dat we daarbij veel risico lopen.”


Werkzoekenden op hbo- en wo-niveau
Jeroen ter Borg van het WerkgeversServicepunt FoodValley: “Binnen de zorg en de techniek zijn werkgevers al bekend met dit soort initiatieven. Met GROW-IT kunnen ICT-ondernemers in FoodValley daar nu ook hun voordeel mee doen.” De kandidaten die het WerkgeversServicepunt koppelt, zijn werkzoekenden op hbo- en wo-niveau met een uitkering én affiniteit met ICT. “Op de eerste informatiebijeenkomst voor werkzoekenden waren ruim tachtig gemotiveerde mensen aanwezig. Deze mensen willen graag aan de slag. Uit deze groep heeft ICT Training Centrum zestien kandidaten geselecteerd om aan de werkgevers voor te leggen.”


Kartrekker Veenendaal: “Een kansrijk project.”
De gemeente Veenendaal is een belangrijke kartrekker van GROW-IT. Veenendaal profileert zich binnen FoodValley als ICT-gemeente en heeft daarvoor de ICT Campus opgericht. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. ICT Campus verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren. GROW-IT is daar een onderdeel van. Danny Liemburg, projectcoördinator Werkzoekenden ICT “Een van de pijlers van ICT Campus is het matchen van ICT-werkgevers en werkzoekenden uit de acht gemeenten van FoodValley. Voor GROW-IT financieren wij de eerste screening van werkzoekenden die mee willen doen. De lijnen met de partners van GROW-IT zijn kort en iedereen zit goed in zijn rol. Dan zie je dat
zo’n project kansrijk kan zijn. Het aantal screenings tot nu toe ligt een stuk hoger dan we op voorhand hadden verwacht.”

Meer maatwerk
Wilhelm van de Glind van ICT Training Centrum: “Wij checken of het kennisniveau en de vaardigheden van de kandidaten aansluit bij de ICT-richting die ze op willen en het omscholingstraject dat daarbij hoort. Dit gebeurt aan de hand van een workshop en zo nodig een kennistest in de vorm van ons ICT Career Assessment. De cv’s van de kandidaten die we voorstellen aan een werkgever, zijn voor 75% passend bij het bedrijf. Omdat we met directies van bedrijven aan tafel zitten, kunnen we de eerste vertaalslag al maken en meer maatwerk leveren.”


Meet & Greet met 16 kandidaten
Renger Reitsema van Mprise: “Wij hadden in het kader van Grow-IT al de overeenkomst met ICT Training Centrum dat wij de door hen geselecteerde kandidaten op maat opleiden in Microsoft Dynamics. Maar omdat we zelf ook mensen zochten hebben we gelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid zelf kandidaten af te nemen. Na de Meet & Greet met de zestien kandidaten die ICT Training Centrum aan ons had voorgesteld, zijn er acht kandidaten doorgestroomd naar de tweede ronde. Van hen hebben we vijf kandidaten uitgenodigd om bij ons in dienst te komen en een opleiding Microsoft Dynamics te volgen.”

Wilhelm van de Glind, ICT Training Centrum: “Omdat we bij directies aan tafel zitten, kunnen we meer maatwerk leveren.”

Loyale medewerkers met werkervaring
Wilhelm van de Glind: “De kandidaten van GROW-IT hebben in tegenstelling tot net afgestudeerden al kennis en werkervaring opgebouwd. Bovendien zijn wat oudere werknemers veel loyaler naar hun werkgever toe. Omdat opleiden en werken gelijk op gaan, kunnen GROW-IT medewerkers direct in de praktijk brengen wat ze in de schoolbanken leren. Zo kunnen ze zich de benodigde nieuwe vaardigheden veel sneller eigen maken.”


Denk in kansen!
Elk ICT-bedrijf binnen FoodValley kan deelnemen aan GROW-IT. Denk aan vacatures voor programmeurs en consultants, maar ook voor helpdeskmedewerkers en online marketeers. Denk in kansen! Maak werk van vacatures met GROW-IT. Bel direct 088 - 822 51 11 voor een afspraak.


Jeroen ter Borg, WerkgeversServicepunt Food Valley: “Met Grow-IT kunnen ICT-ondernemers hun voordeel doen met gemotiveerde hoogopgeleide kandidaten.”


Wat kost GROW-IT?
Een belangrijke vraag voor ondernemers blijft natuurlijk: wat kost het? Jeroen ter Borg: “De werkgever betaalt de opleiding en krijgt een half jaar de gelegenheid om kosteloos kennis te maken met de nieuwe werknemer. De kosten van de opleiding zijn, omgerekend naar een normaal salaris binnen de ICT, in 2,5 maand terugverdiend. Daar komt bij dat een werkgever geen geld kwijt is aan dure wervingsprocedures. Mocht na zes maanden blijken dat het met een GROW-IT kandidaat toch niet klikt, dan is de kandidaat opgeleid en arbeidsklaar en kan zo bij een andere ICT-werkgever terecht.” Renger Reitsma: “Grow-IT is een mooi initiatief voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Het is echt win-win.”


ICT Training Centrum – GROW-IT
Wiltonstraat 2A, Veenendaal
088 - 822 51 11
www.icttrainingcentrum.nl