Veel vacatures dienstverlening in regio Midden-Utrecht

In juni is het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht opnieuw gedaald. In vergelijking met eind mei zijn er 326 WW-uitkeringen minder verstrekt. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht vinden er in vrijwel alle sectoren dalingen plaats. De sterkste procentuele dalingen waren in de sectoren uitzendbedrijven (-11,5%), landbouw & visserij (-11,1%), horeca (-4,3%) en bouwnijverheid (-3,7%) zichtbaar. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Met het rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk’ geeft UWV naar aanleiding van onderzoek handvatten hoe werkgevers hun personeelstekort kunnen oplossen. In de regio Midden-Utrecht zijn er ook diverse initiatieven van start gegaan.

Daling WW-uitkeringen Midden-Utrecht zet door
In juni daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 326 (-2,3%). Deze daling is minder sterk dan de landelijke afname van -4,3% in de maand juni. Eind juni 2018 verstrekte UWV 13.832 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. De landelijke WW-daling van -22,6% in het afgelopen jaar, is sterker dan de daling van -19,1% in de regio Midden-Utrecht. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2018 in Midden-Utrecht met 3,0% iets lager dan het landelijke WW-percentage van 3,2%.
Daling nieuwe WW-uitkeringen vlakt af
UWV verstrekte in de regio Midden-Utrecht 7.944 nieuwe WW-uitkeringen in de periode januari tot en met juni 2018. In vergelijking met de eerste helft van 2017 zijn dat 1.377 uitkeringen minder. De regionale daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht is met 14,8% kleiner dan de landelijke daling van 17,4%. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Daarnaast veranderen mensen van baan en gaan babyboomers met pensioen.


Veel vacatures dienstverlening en bedrijfseconomische beroepen
In totaal zijn er in de regio Midden-Utrecht 77.600 vacatures ontstaan in de periode van april 2017 tot en met maart 2018. Dat zijn 16,7% (+11.100) meer vacatures dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. In de regio namen nieuwe vacatures die gericht waren op werkzoekenden met bedrijfseconomische & administratieve beroepen (+ 2.800) en dienstverlenende beroepen (+ 1.700) het sterkste toe. Binnen deze beroepsgroepen wordt er vooral gezocht naar receptionisten, telefonisten, medewerkers kantenservice, transportplanners, logistiek medewerkers, verkoopmedewerkers detailhandel, kelners, barpersoneel, vakkenvullers en schoonmakers. Met de publicatie van het rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk’ geeft UWV naar aanleiding van onderzoek 24 oplossingen aan werkgevers om hun personeelstekort op te lossen.

Regionaal Servicepunt Techniek
UWV werkt met werkgevers en sectoren samen om zo nodig met betrokkenheid van opleidingsinstellingen te voorzien in de behoefte aan personeel. 14 partijen in de Metaal-, installatie en bouwtechniek hebben samen afspraken gemaakt om de problemen op de arbeidsmarkt in de regio aan te pakken. Zij zijn begin 2018 samen het Servicepunt techniek Utrecht, Gooi & Vechtstreek gestart. Er zijn daarnaast ook verschillende opleidingen met baangarantie voor technische beroepen. Op werk.nl kunnen werkzoekenden zich voor een omscholingstraject in de techniek aanmelden via [email protected] Daarnaast kunnen werkzoekenden via de UWV webinar ‘Volop kansen in de techniek’ op onlineseminar.nl meer informatie krijgen over werken in de techniek.