Arbeidsmarkt Midden-Utrecht vraagt om leven lang ontwikkelen

In augustus verstrekte UWV in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 13.275 WW-uitkeringen. Ruim 40% daarvan ging naar inwoners van gemeente Utrecht. Van alle alle mensen met een WW-uitkering in de gemeente Utrecht is ongeveer een vijfde niet in het bezit van een startkwalificatie. Door het volgen van een opleiding stijgt de kans op duurzame werkhervatting aanzienlijk. Om het belang van een leven lang ontwikkelen te onderstrepen participeert UWV in de ‘Maand van Leren en Werken’.

In augustus verstrekte UWV 13.275 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Deze daling van 126 uitkeringen (-0,9%) ten opzichte van de maand juli, is sterker dan de landelijke daling van 0,4%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in augustus 2018 in de regio Midden-Utrecht met 2,8% lager dan het landelijke percentage van 3,1%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 20,6%, oftewel 3.454 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 23,2% WW-uitkeringen zien. In de gemeente Utrecht, een van de vier grote gemeenten (G4) in Nederland, is de daling iets kleiner. Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Utrecht ten opzichte van augustus 2017 daalde met 18,3% tot 5.416 uitkeringen. Deze afname houdt ongeveer gelijke tred met de andere G4-gemeenten. Bijna 60% van de daling in de regio Midden-Utrecht kwam voor rekening van de sectoren zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus), zorg & welzijn en handel.

Leren en ontwikkelen voor sterkere arbeidsmarktpositie
Het volgen van een opleiding biedt een goede praktijkgerichte of theoretische basis voor werk. Wie nog geen startkwalificatie heeft, verstevigt zijn arbeidsmarktpositie daarom aanzienlijk met een vakdiploma. Ook middelbaar en hoger opgeleiden doen er goed aan om te blijven investeren in hun ontwikkeling, zodat zij zo bijblijven in hun vakgebied, weerbaarder worden voor verandering en kunnen doorgroeien naar aantrekkelijkere posities. UWV stimuleert ontwikkeling van werkzoekenden én werkenden door te partipiceren in het Leerwerkloket, waar men terecht kan met vragen over loopbaanoriëntatie en ontwikkeling. In de Maand van Leren en Werken organiseert het Leerwerkloket extra activiteiten om meer aandacht te genereren voor een Leven lang Leren en Ontwikkelen. Deze activiteiten zijn vooral gericht op (betere) beheersing van de Nederlandse taal, omdat leren en ontwikkelen voor veel werkzoekenden hier begint.

Taallessen op de werkvloer
Het leerwerktraject assistent Dienstverlening en Zorg is een voorbeeld van een traject waar er veel aandacht wordt besteed aan het aanleren van de Nederlandse taal op de werkvloer. Dit traject is in samenwerking met de gemeente Zeist, Regionale Sociale Dienst, Zorg- en Welzijnsinstellingen, MBO Utrecht, Calibris-advies en het Leerwerkloket opgezet. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen een BBL-opleidingstraject niveau 1 en worden toegeleid naar een Entree-diploma en werk. De wijze van leren kenmerkt zich doordat de lessen (tijdelijk) door MBO Utrecht op de werkplek worden verzorgd. Maar liefst 90% van de deelnemers rondt de opleiding succesvol af en 60% vindt een betaalde baan.

Een vijfde WW’ers gemeente Utrecht heeft geen startkwalificatie
Bijna een vijfde (19%) van de WW-populatie in de gemeente Utrecht beschikt over een afgeronde opleiding op maximaal mbo-1 niveau. Dat wil zeggen dat zij niet over een startkwalificatie beschikken. Landelijk is dit aandeel flink hoger (31%). Dit percentage is in de overige gemeenten in de regio Midden-Utrecht gezamenlijk 26%. Ondanks het feit dat deze werkzoekenden ook profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt is hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar. Lager opgeleiden werken vaker op basis van een flexibel arbeidscontract en hun banen kennen over het algemeen een hoger automatiseringsrisico. Bovendien zijn in de regio Midden-Utrecht sommige sectoren met baankansen voor WW-ers zonder startkwalificatie ondervertegenwoordigd. Dat is onder meer het geval voor de sectoren landbouw, industrie, detailhandel en horeca. Daarnaast bieden sectoren met veel elementaire functies, zoals handel, horeca en landbouw vooral werkgelegenheid aan jongeren.