Column: Bestaat er een lift naar succes?

Rolv Elverding

De economie groeit in 2018 met 2,8% (2019, 2,1%), de koopkracht stijgt en onze regio is sterk in innovatie. U bent erg druk met ondernemen en het gaat goed met uw bedrijf en dat is terug te zien in de groeiende omzet en winst. U wilt verder groeien. Maar dat gaat niet vanzelf.

Groeien kost tijd en geld
Nederland telt meer snelgroeiende ondernemingen dan ooit. In 2017 is dit aantal gestegen naar 8500. De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelle groeiers. Groei vraagt om duidelijke keuzes van u als ondernemer. Omdat u druk bent met ondernemen, is het prettig om met een adviseur te sparren: Wat is het masterplan, waar wilt u over paar jaar staan en hoe bereikt u dit? Wat betekent succes voor u? Het is essentieel om echt stil te staan bij deze strategische vragen en daar tijd voor te maken. U wilt tenslotte ondernemen vanuit de kracht van u als ondernemer.

Kritisch klankbord gevraagd
De mens achter de ondernemer wordt steeds belangrijker bij de groei van uw onderneming. Ondernemers zijn gebaat bij een kritisch klankbord. Wat beweegt u als ondernemer? Wat houdt u echt bezig? Een goede adviseur luistert goed en maakt verbinding met de ondernemer en zijn bedrijf en krijgt daardoor het vertrouwen om zaken te regelen. Geen product maar een oplossingsgericht advies, toegang tot netwerken en begeleiding van specialisten. Vraag ook hulp van succesvolle ondernemers. Andere ondernemers vertellen graag over hun successen.

Groei moet worden gefinancierd
Jarenlang werd de financiering van groei voornamelijk gefinancierd door banken. De financieringsmarkt is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar een mix van financieringsvormen. Alternatieve financieringsvormen zoals microfinanciering, MKB-fondsen, crowdfunding en kredietunies hebben inmiddels meer dan 1 miljard euro aan financieringen uitstaan. Ook binnen de traditionele bancaire financieringsvormen zie je een verschuiving naar lease en factoring, waardoor het uitstaand bancair financieringsobligo daalt.

Maar: hoeveel kunt u financieren op basis van uw vermogen, rendement en groei? En in welke vorm doet u dat en bij welke financiële partij? Er komt dus veel kijken bij de aanvraag van een financiering. Maak daarbij gebruik van een adviseur die met u in gesprek kan gaan vanuit het bestaande financieringsperspectief in relatie tot de groei en verandering die u met uw bedrijf wenst door te maken. Een brede analyse van uw bedrijf hoort daarbij.

Er bestaat dus geen lift naar succes, je moet zelf de trap op maar dat hoef je niet alleen. Wilt u een keer vrijblijvend sparren over uw onderneming en uw plannen bespreken?

Neem dan gerust contact met mij op.
Rolv Elverding 06-57579347

Rolv Elverding heeft in de afgelopen 25 jaar zijn management- en saleservaring opgedaan bij diverse grootbanken. Per 10 september jl. is Rolv gestart als Sales Manager bij Boschland Accountants en Adviseurs in Ede.