De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

6 op de 10 besluitvormers zien verschuiving in businessfocus door corona

Rik Farenhorst - directeur Digital bij Ordina
2 minuten

Digitale transformatie belangrijkste succesfactor

Nieuwegein, – Zes op de tien besluitvormers geven aan dat de businessfocus van hun organisatie door corona verschoven is naar een ander klantsegment of andere eindklant. Dit blijkt uit de Ordina Digital Monitor, een onderzoek onder ruim 1200 Nederlandse besluitvormers. Het investeren in nieuwe techniek en technologie was de belangrijkste succesfactor om de verschuiving te kunnen realiseren. “Door digitaal te versnellen, kunnen organisaties beter inspelen op de veranderende marktomstandigheden”, aldus Rik Farenhorst, directeur Digital bij Ordina.

De coronacrisis heeft veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van organisaties. Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien besluitvormers aangeven dat binnen hun organisatie de focus is verschoven naar een andere eindklant of een ander klantsegment. Bijna de helft (48%) van hen geeft aan dat de organisatie zich nu directer richt op de consument, de zogenaamde business-to-consumer (b2c) aanpak. In de financiële dienstverlening geeft 58% aan dat hun organisatie zich meer is gaan richten op b2c-klantsegmenten. Daarnaast zeggen vier op de tien (39%) besluitvormers dat hun organisatie zich meer is gaan focussen op nationale klantsegmenten.

Digitale transformatie belangrijkste succesfactor
45% van de besluitvormers geeft aan dat het investeren in en gebruikmaken van nieuwe technologie noodzakelijk was om deze verschuiving in klantsegment of eindklant te realiseren. “Hieruit blijkt het toenemende belang van digitale transformatie”, zegt Farenhorst. “Door digitaal te versnellen, kunnen organisaties slimmer en veiliger gebruikmaken van data, digitale trends en nieuwe technologieën. Het vergroot het aanpassingsvermogen van organisaties, waardoor ze beter kunnen inspelen op – of zelfs profiteren van – de continu veranderende wereld.”

De workforce als belemmering
In de verschuiving van de businessfocus naar een andere eindklant of ander eindsegment, zien organisaties vaak nog belemmeringen. Naast cybersecurity (38%), zien besluitvormers het binnenhalen van voldoende mankracht (37%), kennis en expertise (35%) als belangrijke belemmeringen. Volgens Farenhorst is het investeren in nieuwe technologie en IT-systemen alleen dan ook niet genoeg. “Een organisatie moet over de gehele breedte veranderen om voorop te blijven lopen. Door een integrale aanpak, waarin de technische, organisatorische en menselijke aspecten worden meegenomen kunnen organisaties processen stroomlijnen en veranderende klantsegmenten beter én sneller bedienen. De menselijke kant wordt nog weleens vergeten. Door te investeren in het ‘up- en reskillen’ van de workforce maak je van deze belemmering juíst een kracht.”

65% besluitvormers voorziet toename budget digitale transformatie
De uitkomsten van de Ordina Digital Monitor onderschrijven het toegenomen belang van digitale transformatie. Een derde (32%) van de besluitvormers geeft aan dat het door corona belangrijker is geworden voor hun organisatie om digitaal te versnellen. Daarnaast voorziet 65% van de besluitvormers een toename in het budget voor digitale transformatie in de komende vijf jaar. “Een logische ontwikkeling”, aldus Farenhorst. “Door de coronacrisis zijn organisaties zich noodgedwongen anders gaan organiseren. Om dit mogelijk te maken moesten ze digitaal versnellen. Nu organisaties de kracht van digitale transformatie hebben ervaren krijgt dit een grotere rol binnen de organisatie. Door continu te blijven versnellen, kunnen ze beter inspelen op de veranderende marktvraag en zijn ze beter voorbereid op de toekomst.”

OVER DE ORDINA DIGITAL MONITOR
De Ordina Digital Monitor is een onderzoek in samenwerking met onafhankelijk marktonderzoeksbureau Markteffect. Het onderzoek bevraagt 1.700+ besluitvormers op het gebied van digitalisering (IT, bedrijfsvoering en automatisering) binnen drie sectoren: financiële dienstverlening, industrie en de overheid. De Ordina Digital Monitor gaat in op issues en trends voor de digitalisering van organisaties die van invloed zijn op de strategie, besluitvorming en operatie. Dit onderzoek is in oktober en november 2021 in Nederland en België uitgevoerd. In Nederland namen 1.252 besluitvormers deel. Het onderzoeksrapport Digitale Acceleratie is hier te downloaden