Aanleverspecificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Formaat Afmeting (bxh in mm)
Bladspiegel 235 x 317
Zetspiegel 215 x 300

ADVERTENTIE FORMAAT

2/1 pagina 470 b x 317 h
1/1 pagina 235 b  x 317 h
1/2 pagina staand 105 b x 300 h
1/2 pagina liggend 215 b x 146 h
1/4 pagina staand 105 b x 146 h
1/4 pagina liggend 215 b x 70 h
1/8 pagina 105 b x 70 h

AFLOPEND

Bij een aflopende advertentie dient u aan elke zijde van de advertentie 3mm aan het formaat toe te voegen in verband met de afsnede:

De formaten voor aflopend zijn dan:
2 pagina’s 476 b x 323 h
1 pagina 241 b x 323 h

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

Advertenties Bij voorkeur Certified PDF of in Adobe ( tot CS5), incl. gebruikte fonts, illustraties en beeldbestanden.
Teksten Word- op WP bestand
Foto’s CMYK/ minimaal 300 dpi op eindformaat
Website-banners RGB jpeg- of gif bestanden

Indien we de advertentie voor u vormgeven, berekenen we hiervoor de kostprijs door: 1/1 pagina € 95,-, 1/2 pagina € 65,- , 1/4 pagina € 45,-, 1/8 € 25,-en 1/16 pagina € 15,-.
TIP: In bestandsnaam en e-mailnaam vermeldden voor welke editie het materiaal bestemd is