De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Achteruit en vooruit kijken in de ICT sector

De Advocaat
2 minuten

In de ICT katern staat dit jaar het jubileum van Stichting ICT Valley centraal. Zo’n jubileum is een moment om achteruit en vooruit te kijken. En dat is – zeker in de ICT sector – meer dan nodig.

 

IT branche 10 jaar geleden

Op 4 december 2012 stond in de nieuwsbrief Veenendaal ICT – centrum: “Na een wat minder 2011, waarin als gevolg van het kwakkelende economische tij, de werkgelegenheid ook in de ICT-sector in Veenendaal terugliep, gaf 2012 gelukkig weer een herstel en lichte groei van de werkgelegenheid in de ICT sector te zien (november 2012: 2.212 arbeidsplaatsen / nov. 2011: 2.200). Hopelijk weten ook de overige economische sectoren dit herstel te volgen in 2013, want over de brede linie gaf het totaal aantal arbeidsplaatsen in Veenendaal in 2012 nog een afname te zien (nov 2012: 28.650 arb. plaatsen / nov. 2011: 29.303).[1]

IT branche anno 2022

In de jaren sindsdien is het scenario substantieel anders. Rabobank schreef in haar sector update van 17 juni jl. een heel ander scenario[2]. Net als in heel wat andere branches is werkgelegenheid niet het probleem. Het invullen van vacatures is de uitdaging. En dat niet alleen. Rabobank schrijft in haar update: “Onze visie is dat de krapte op de arbeidsmarkt indien de IT-sector de komende jaren blijft;” Dan is de hamvraag hoe dan zo’n personele crisis te overleven. Want personeelstekorten lijken anno 2022 ‘het nieuwe normaal’. Dat vraagt om strategische keuzes, waarbij Rabobank er drie op een rij zet:

  • Schaalvergroting
  • Specialiseren
  • Uitbreiding van het aanbod
IT onderneming anno 2022

Iets wat iedere onderneming zou moeten hebben, crisis of niet, is een (bedrijfs)strategie. Welke doelen willen we halen met onze onderneming en hoe gaan we dat doen? Van belang is ook om zo’n document actueel te houden. Zo’n document geeft focus en houvast bij beslissingen.

Als het gaat om HRM in de bedrijfsstrategie, dan biedt de ‘achterdeur’ kansen. Als nieuw personeel schaars is, dan is het behouden van personeel des te belangrijker. In de update worden ‘Stay’ in plaats van ‘Exit’ gesprekken gesuggereerd. Dat is een tool die eenvoudig meegenomen kan worden in een periodieke gesprekkencyclus.

Ook kan zinvol zijn om met enige regelmaat een onderzoek te doen naar tevredenheid onder personeelsleden. En soms is het ook ‘voelbaar’ dat er iets leeft onder het personeel, maar krijg je er geen vat op als ondernemer. Juist zo’n onderzoek kan dan uitkomst bieden en levert vaak waardevolle informatie op, wat er leeft onder het personeel. Ook informatie die in 1 op 1 gesprekken met een niet boven water komt. Dat kan waardevol zijn voor de bedrijfsstrategie.

Lees er meer over in ons blog: www.heijinkenmeure.nl/hrmondersteuning
© mr. A. Heijink De auteur is advocaat en partner bij Heijink & Meure advocaten

[1]https://www.wur.nl/upload_mm/f/d/6/16f4d6b2-9d84-4a6a-b293-bfb29b1c1096_ICT%20Nieuwsbrief%20nr%204%20december%202012%20web.pdf
[2]https://www.rabobank.nl/kennis/d011268958-it-sector-staat-op-een-kruispunt-rechtdoor-of-terug