De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

BAM ontwikkelde duurzaam energieconcept voor VONK360

2 minuten

Bij de verduurzaming van food-tech werkplek VONK360 waren BAM Bouw en Techniek regio Midden en BAM Energy Systems belangrijke technische partners. “We ontwikkelen een duurzaam energieconcept dat aansluit bij de vraag van de klant en bij de energietransitie waar wij met z’n allen voor staan”, schetst Bart Triep, technisch ontwikkelaar bij BAM Energy Systems.

Comfortklachten

BAM werd door Mignon van Holten, operationeel directeur van VONK360 benaderd met een drietal kwesties: het gebouw kende een hoog energieverbruik, installaties waren aan het eind van hun levensduur gekomen en er waren comfortklachten van gebruikers. Bart Triep ging kijken op locatie, onderzocht aan de hand van principeschema’s hoe de bestaande installatie bedoeld was en achterhaalde zo precies mogelijk het energieverbruik in VONK360. Inzicht in de onderhoudsgeschiedenis van de installaties gaf voorts een indruk van de zwakke plekken. Ook ging hij in gesprek met gebruikers over de comfortklachten.

“Aansluiten bij klantvraag en budget.”

 

Energieverbruik

De technici van BAM onderscheiden een installatie in het gedeelte voor de opwekking van warmte en koude (‘de gasketel’) en het gedeelte voor de afgifte ervan (de radiatoren) . Bart Triep: “Er kan een perfecte opwekking zijn, maar als de afgifte niet goed verloopt, dan ervaar je comfortverlies en heb je hoge energielasten. Omgekeerd geldt dat ook. We kwamen er achter dat er kleppen kapot waren, waardoor er in sommige ruimtes gelijktijdig verwarmd en gekoeld werd. Onder andere dat zorgde voor een energieverbruik dat 25 % hoger lag dan verwacht en leidde tot klachten vanuit de gebruikers over het binnenklimaat”. Dit is eerst verholpen, alvorens te kunnen kijken naar verdere verduurzaming.

Oplossingen

BAM bracht op basis van de verkregen informatie over de installatie een aantal oplossingen in kaart, variërend van het ‘gouden pakket’, geheel gasloos, tot het ‘bronzen pakket’ dat alleen voorziet in de vervanging van de bestaande installatie. Voor de aangedragen oplossingen werden investeringen, verbruikskosten en onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt om zo ook op basis van de langere termijn een weloverwogen keuze te maken in samenspraak met VONK360. Er werd door VONK360 gekozen voor het ‘gouden pakket’: maximale verduurzaming.

Warmtepompen

De bestaande warmtepompen waren aangesloten op bodemlussen in de heipalen. Deze warmtepompen werden vervangen, de bodemlussen waren nog in goede staat. Daarnaast moesten de koelmachine en gasketels plaats maken voor een lucht/water/water warmtepomp. Door de installatie hiervan, kon VONK360 volledig van het gas af, gingen energielasten omlaag en werd het comfort verbeterd.

“Voor BAM zijn de duurzaamheidsaspecten leidend.”

 

Binnenklimaat

Het unieke van het energieconcept zit hem in de lucht/water/water warmtepomp. Deze kan op zeer efficiënte wijze tegelijk aan de warmte- én de koudevraag voldoen. Bart Triep legt uit: “In kantoorpanden is vaak gelijktijdig warmte- en koudevraag. Met deze warmtepomp kunnen we bij koelvraag warmte uit het pand halen en brengen naar de plek in het pand waar wel warmte nodig is”. Als voorbeeld noemt hij de warmte die aan de zonzijde ontstaat kan worden ingezet aan de noordzijde in de schaduw. Dat is technisch mogelijk met de lucht/water/waterwarmtepomp. “De warmte die over is brengen we naar de juiste nieuwe plek”, vult hij aan. Door toepassing van deze techniek ontstaat een comfortabel en duurzaam binnenklimaat. Met deze technische hoogstandjes is het verhaal nog niet af. Bart Triep: “We blijven het energieverbruik  monitoren om comfort te waarborgen en verder te optimaliseren en in te grijpen bij gewijzigd energieverbruik”.