De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal verbetert eigen organisatie

Voorzitter Gerit Valkenburg
2 minuten

Als belangrijke vertegenwoordiger van het Veenendaalse bedrijfsleven zet de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) zich in voor een breed scala aan ondernemen-gerelateerde thema’s. Dat vergt veel energie en tijd en om die tijd zo efficiënt mogelijk te besteden, wordt de interne organisatie doorontwikkeld. Waren voorheen de bedrijventerreinen aangesloten als zelfstandige, coöperatieve verenigingen: voortaan gaan ze verder als afdelingen van de ondernemersvereniging BOV.

 

Met de invoering van reclamebelasting is destijds de Coöperatiestructuur van de bedrijventerreinen opgezet. De reden was dat de gemeente de belasting heft en de opbrengsten terugstort naar de coöperaties via een overkoepelende stichting. Per 1 januari 2018 zijn de toenmalige BedrijvenKring Veenendaal (BKV) en de Coöperaties samengegaan in de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Hiermee werd de BOV een krachtig collectief met als doelstellingen Verbinden, Versterken, Vertegenwoordigen en Voordeel behalen.

Eerst effecten meten

In eerste instantie bleven de Coöperatieve Verenigingen ook binnen de BOV ongewijzigd functioneren. BOV-voorzitter Gerrit Valkenburg: ‘Het was een grote stap en we gaven onszelf een paar jaar de tijd om de effecten te meten, zowel financieel als organisatorisch. Gaandeweg werd duidelijk dat het lastig werd om voor ieder bedrijventerrein een 3-koppig bestuur te vinden. Daarom werden al eerder De Compagnie en De Compagnie Oost samengevoegd tot één coöperatie.’

Minder kosten en minder vergaderen

Uit het oogpunt van efficiency, het verkorten van de lijnen en het verder verbeteren van de samenwerking hebben de besturen van de Coöperatieve Verenigingen en van de BOV, in nauw overleg met Arnaud Wilod Versprille van Olenz notarissen, besloten de organisatiestructuur door te ontwikkelen en te komen tot één vereniging. Valkenburg: ‘De vier coöperatieve verenigingen hielden ieder hun ALV, betaalden ieder accountantskosten en zowel de besturen als de parkmanager waren veel tijd kwijt met vergaderen over veelal dezelfde, collectieve onderwerpen. Als afdelingen hoeven ze alleen te vergaderen over zaken die specifiek hun bedrijventerrein aangaan.’

Expertise optimaal benutten

Iedere afdeling houdt wel een bestuur van 2 personen, waarvan de voorzitter zitting neemt in het BOV-bestuur. ‘Zo wordt recht gedaan aan het belang van de bedrijventerreinen.’ Onderwerpen die nu en de komende jaren veel aandacht zullen blijven vragen, zijn alle aspecten van duurzaamheid (waaronder energie), (digitale) veiligheid, de economische positie van Veenendaal en samenwerking binnen Regio Foodvalley. ‘We prijzen ons gelukkig dat diverse ondernemers zich via de commissies en besturen hiervoor belangeloos inzetten. Door de vergaderlast te verminderen, kunnen we de expertise van onze bestuursleden optimaal inzetten.’