De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal

2 minuten

Ruimte, personeel en duurzaamheid speerpunten

Met de betrokken inzet van enkele tientallen ondernemers in zes commissies, twee werkgroepen, een klankbordgroep en vier besturen op de bedrijventerreinen zetten staf en bestuur van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) zich dagelijks in voor het economisch welzijn van Veenendaal. De focus ligt op drie aandachtsgebieden: ruimte, personeel en verduurzamen.

Ruimte voor werkgelegenheid

Vanuit de regionale opgave om 40.000 nieuwe woningen te bouwen de komende periode becijferde de BOV dat er ook enkele honderden hectares bedrijventerrein nodig zijn om te voorkomen dat we een forenzenregio worden. BOV-voorzitter Gerrit Valkenburg: ’Je wilt dat de groei van de bevolking gelijk oploopt met de beschikbare arbeidsplaatsen in de regio, zodat je het voorzieningenniveau op peil kunt houden en een bloeiende regio blijft.’ Ook de andere bedrijvenkringen in de Regio Foodvalley, verenigd in de FOV, onderschrijven deze noodzaak. ‘Als vuistregel hanteren we één nieuwe arbeidsplaats per nieuwe woning en dat los je bij lange na niet op met intensivering van de huidige terreinen, hoewel ook dat nodig is. Dit is bij uitstek een probleem dat we regionaal moeten oplossen.’ Daarbij blijft de BOV er bij de Provincie Utrecht op aandringen haar Kantorenvisie aan te passen, zodat er in Veenendaal wel weer nieuwe kantoren gebouwd mogen worden: ‘Met 6% leegstandpercentage hebben we nu al onvoldoende aanbod voor bestaande bedrijven die willen verhuizen naar een groter of kleiner pand. Het is dus een urgent probleem,’ aldus Valkenburg.

Hoe vind je werknemers?

Vanuit de BOV worden diverse initiatieven ontwikkeld of ondersteund om het beschikbare of toekomstige arbeidspotentieel optimaal te benutten. Vice-voorzitter Leonard Steetsel is groot voorstander van de inclusieve arbeidsmarkt: ‘Mensen kunnen door allerlei omstandigheden, zoals ziekte, een burn-out of een ongeluk,  een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. Via het WerkgeversServicePunt (WSP) of via HetWerktNu, een onderdeel van IW4, begeleiden we zowel kandidaten als bedrijven naar betaald werk.’

Werknemers van de toekomst

Daarnaast organiseert de BOV samen met de Veenendaalse vo-scholen de Jongeren Bedrijvendag (JBD) op 15 februari 2022. Bestuurslid en tevens directeur van Het Perron Daan Diepeveen: ‘In groepen van 10 gaan leerlingen van het derde leerjaar Havo en vmbo-TL (vroegere mavo) kennismaken met bedrijven en de functies binnen die ondernemingen. Dit initiatief gaat helpen om jongeren na hun studie op de goede plek terecht te laten komen en dus te behouden voor het Veenendaalse bedrijfsleven.’

Verduurzamen

Het aardgasvrij maken van bedrijven, biodiversiteit op bedrijventerreinen, zonnepanelen op bedrijfsdaken, circulair ondernemen, Label C voor kantoren, de Regionale Energie Strategie Regio Foodvalley, het rijden op waterstof, de campagne Fiets Je Fit, het ondersteunen van de MVO-makelaar: allemaal zaken waar de BOV zich sterk voor maakt. Ook in 2022 zetten we ons onverminderd in voor ondernemers die werk willen maken van verduurzamen.