De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

“Bij ons direct je advocaat aan de lijn”

Vlnr: mr. ir. Jacoline Kroon, mr. Piet-Hein van Spanje en mr. Richard van Baalen
4 minuten

Veenendaal – Het in vastgoedrecht, ondernemingsrecht, agrarisch recht en familierecht gespecialiseerde A&S Advocaten heeft zich onlangs gevestigd in Veenendaal. Het nieuw betrokken pand biedt volgens partner mr. ir. Jacoline Kroon veel openheid. “Dat sluit prima aan op het karakter van onze werkwijze: transparant en op samenwerking gericht.” 

 

De partners en advocaten van A&S hebben specialistische kennis en ervaring in het vastgoedrecht. Kroons hart en expertise liggen in het buitengebied en met name bij de agrarische sector. “Wij hebben een vooraanstaande positie in dat domein”, vertelt ze. “Daar liggen onze roots. We zitten vooral in de buitengebieden. Wij werken voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector  en voor particulieren.” Het gaat vaak over geschillen met een aanzienlijk belang en alles wat met vastgoed te maken heeft, zoals pacht-, huur en erfpachtkwesties, geschillen over koop en bouw. Maar ook worden veel kwesties in of tegen bedrijven behandeld, zoals maatschapsgeschillen. Partner mr. Piet-Hein van Spanje, specialist in ondernemingsrecht en vastgoedrecht, signaleert dat er een verschuiving plaatsvindt in de advocatuur. “Het schuift op naar 50% advies en 50% procederen. Dat betekent dat als mensen te laat bij ons komen, dit vaak tot een procedure leidt.” Mr. Richard van Baalen, partner en gespecialiseerd in vastgoedrecht en bestuursrecht, vult aan dat A&S dan bereid is tot ‘instrumentele onvriendelijkheid’. “We gaan achter en naast onze klanten staan en laten behoorlijk onze tanden zien als het erop aankomt.”

“We kiezen – als dat nodig is – voor instrumentele onvriendelijkheid”

Kruisbestuiving

In Veenendaal houdt A&S Advocaten zijn groene uitstaling. “We zitten hier aan de Zuidas van de Gelderse Vallei,” merkt Van Spanje hierover op. “Dat is ook belangrijk om jong talent aan te trekken. Ons pand langs de A12 is vanuit Nijmegen of Utrecht heel eenvoudig te bereiken. Ook ben je heel snel in hartje Arnhem of Utrecht bij de rechtbank.” Kroon is blij dat de verhuizing zijn vruchten afwerpt. “Klanten komen makkelijker naar deze locatie dan naar onze vorige in Wageningen. We hebben hier ook een grotere, gelijkvloerse oppervlakte. Dat maakt het voor ons makkelijker om bij elkaar naar binnen te lopen voor overleg om onze klanten van het beste advies te voorzien.” Van Baalen meent dat deze kruisbestuiving leidt tot een vruchtbaardere samenwerking. “Onze filosofie is openheid. Daarom staat het secretariaat centraal in de ruimte. Ook staan alle deuren altijd open voor elkaar. Dat is tekenend voor onze open, laagdrempelige cultuur.” Kroon beaamt dit en zegt dat ze vrijwel altijd bereikbaar zijn. “Als je ons belt, dan krijg je meestal meteen je advocaat aan de lijn. We vinden het belangrijk om een cliënt zo snel mogelijk te helpen. Duidelijkheid bieden en afspraken nakomen. Met onze bereikbaarheid houden we zelf ook een stuk regie in handen.” Van Spanje weet dat met name zakelijke klanten het heel prettig vinden om rechtstreeks te kunnen bellen zonder tussenkomst van een secretaresse. “We reageren als het kan direct. Een belafspraak maken kan ook. Zo creëren we rust om ons te concentreren op het gesprek. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.”

“We zijn bijna altijd bereikbaar en toch goed in staat om rust in de communicatie te creëren” 

Kennisdeling

Wat het belang van de cliënt ook uitstekend dient, is de mogelijkheid voor de advocaten van A&S om snel hun kennis met elkaar te delen. “Dat is in het belang van onze cliënten,” is de overtuiging van Van Spanje. “Kennisvermeerdering is onze kracht. Als we overleggen over zaken, dan verhelderen we onszelf onze cases door die aan elkaar uit te leggen. We bevragen elkaar kritisch en dragen alternatieven en adviezen aan.” Daarbij is het van belang dat je een goede beginanalyse maakt volgens Van Baalen. “Daarna kun je pas de juiste strategie neerzetten. En daarin leren we constant van elkaar. Wat ook een belangrijke rol speelt is onze organisatievorm. We zijn een B.V.. Dat houdt in dat we allemaal voor hetzelfde resultaat werken en dat niemand uit eigenbelang een zaak – met het risico van een slecht resultaat – onder zijn of haar hoede houdt.” De kennisdeling leidt ook tot expertise in het binnenstedelijke gebied. “We begeleiden infrastructurele projecten, inbreidingsplannen en de aanleg van zonneparken. Daar doen we alles: advies, de aanvraag van vergunningen en het ondernemingsrecht,” zegt Kroon.

“We zijn inmiddels ook helemaal thuis in binnenstedelijke problematiek” 

Thema’s

Een actueel thema is energie/duurzaamheid en windmolens. Daar is volgens Van Spanje veel aandacht voor van ondernemers. “Hen willen we graag ontlasten op dat vlak. Wat we voor ondernemers kunnen betekenen is het vastleggen van de grondpositie, het aanvragen van vergunningen en de anterieure overeenkomst in het kader van de ontwikkelingen met gemeenten en burgerparticipatie. Daar rijzen vragen als: hoe verpak je dat in een document? Daar zijn we na vijftig projecten in vijf jaar – ook het grootste windmolenpark van Nederland –  inmiddels gepokt en gemazeld in.” Een ander hedendaags thema is onteigening. De overheid bereidt plannen voor, zoals de onteigening van boerderijen. En die regelgeving ervaren veel ondernemers vaak als vervelend. “Die worden extra geraakt”, meent Kroon. “Veehouderijen moeten ruimte afstaan voor woningbouw als het aan de overheid ligt. Hierin staan wij aan de kant van de ondernemer. Ook hierbij is het zaak om op tijd aan de bel te trekken. Vraag ons dus op tijd op om advies.” Slagvaardig advies geven moet door de efficiënte bedrijfsvoering geen enkel probleem zijn. “We zijn goed geautomatiseerd”, zegt Van Baalen hierover. “Met drie ondersteunende medewerkers en tien advocaten is dat heel goed te doen.” In de toekomst wil A&S verder groeien tot een solide kantoor van circa vijftien advocaten. “Anders komt er een extra managementlaag tussen met extra kosten. En dat willen we onze cliënten besparen,’’ aldus Van Spanje.

A&S Advocaten B.V.
Citadel 10A
3905 NK Veenendaal
T 085 – 48 77 400
E info@aens.nl