De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Brand-Veilig Totaalaanpak helpt bedrijven uit de brand

< 1 minuut

Voorkomen is beter dan blussen. Brand-Veilig Totaalaanpak in Elst zorgt ervoor dat de bouwkundige brandveiligheid van uw pand tiptop in orde is. Wat de bedrijfsnaam al aangeeft: een slimme totaalaanpak om de risico’s op een brand en de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden.

 

Wie eigenaar is van een bedrijfspand, is verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Het belang daarvan wordt nogal eens onderschat. ‘We werken hoofdzakelijk in renovatietrajecten’, zegt Peter Looijen. ‘Brand-Veilig Totaalaanpak realiseert bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor brandpreventie.’

Denk hierbij aan het indelen van een pand in brandcompartimenten, het plaatsen van brandwerende beglazing en deuren, het aanbrengen van brandwerende isolatie aan doorvoeringen in brand- en rookscheidingen en het installeren van noodverlichting en van brandkleppen in.

Brandveiligheidsdossier

‘Alle werkzaamheden en aspecten leggen wij met fotomateriaal vast in een digitaal brandveiligheidsdossier. Handig en overzichtelijk voor de klant en voor brandweer, gemeente en verzekeraar. Zo kunnen we ook een inspectierapport opstellen. Uiteraard is ons bedrijf volledig gecertificeerd.’

Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht op alle verdiepingen van een woning. Brand-Veilig Totaalaanpak installeert deze voor woningcorporaties. Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Een onderdeel daarvan is een besluit dat voorwaarden stelt aan de rookwerendheid. ‘Rookscheidingen in een pand moeten effectiever functioneren. Immers, rook verspreidt zich sneller dan vuur. Wij kunnen maatregelen treffen die de rookwerendheid van constructies verbetert.’

Rijksstraatweg 117
3921 AD Elst (Utr.)
T 0318 472 990
www.brand-veilig.nl
info@brand-veilig.nl