De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Bunt Groep: “Combineer organisatieadvies en persoonlijke ontwikkeling bij bedrijfsovername”

vlnr: Mevrouw T.A. (Tera) Schipper (coach), Drs. N.C. (Danny) Heeren (registeraccountant), Drs. T. (Teunis) Bunt (algemeen directeur)
4 minuten

Bunt Groep verenigt deskundigheid op het gebied van organisatie én van persoonlijke ontwikkeling. Dat is een uiterst werkbare combinatie, zeker waar het opvolging in familiebedrijven betreft. Want in dat proces zijn organisatie-, financiële- en persoonlijke belangen nauw verweven.

“Bedrijfsovername begint wat ons betreft vaak met het maken van een familiestatuut”, vertelt algemeen directeur van Bunt Groep Teunis Bunt. “Daarin staan de antwoorden op vragen die we aan een ondernemer stellen, zoals: wat wilt u als familie met het bedrijf, wie blijft erin, wat erven degenen die buiten het bedrijf willen blijven, krijgen die wel aandelen in het bedrijf, wat is de bemoeienis van de partners van de familie?”

Familiestatuut

“Daarmee heeft de ondernemer heel wat om over na te denken”, vult registeraccountant Danny Heeren aan, “Maar ook de uitwerking vergt tijd. Vandaar dat we adviseren om ruim op tijd met het proces te beginnen”. Met het opstellen van het familiestatuut krijgen de ondernemer en Bunt Groep haarscherp in beeld wat de achterliggende bedrijfsmatige en persoonlijke wensen zijn bij de bedrijfsoverdracht. Dat is een belangrijke eerste stap. Die moet zorgvuldig gezet worden. Anders gaat het mis. Teunis Bunt toont een landelijk onderzoek van de Erasmus universiteit waaruit blijkt dat na een overname maar in dertig procent van de gevallen het bedrijf succesvol wordt voortgezet.

Mensenwerk

Volgens Teunis Bunt gaat het bij een bedrijfsoverdracht voor tachtig procent over mensen. Hij schetst het beeld van de vader die twijfelt aan de leidinggevende capaciteiten van zijn zoon en van de jonge dynamische zoon die ‘het allemaal wel eens even anders zal gaan doen’. Takt is dan een vereiste voor de medewerkers van Bunt Groep, maar ook een scherp inzicht in mensen. “Het is helemaal niet erg als een zoon weinig leidinggevende capaciteiten heeft. Maar je moet het wel weten”, vindt Teunis Bunt, “Want dan kan je er wat aan doen”. Hij staat op van tafel en schetst op een whiteboard de ontwikkelingsgang van de vakman/leidinggevende. Die begint als leerling, dan wordt hij gezel, daarna de meester die zich niet veelmeer wijs laat maken en tenslotte de professional met diepgang. Bij leidinggeven tekent zich volgens Teunis Bunt eenzelfde ontwikkelingsgang af: “Leidinggeven begint bij jezelf. Wie ben ik en hoe handel ik? Daarna mag je leidinggeven aan projecten, vervolgens aan mensen en tenslotte aan organisaties. Al die stadia zijn belangrijk. Als er een hiaat is, tuimel je van de trap af. Maar als je de stappen zet, dan klim je omhoog. En dat is waar we voor gaan”.

“Een onafhankelijke waardering, persoonlijke coaching en begeleiding, kortom een advies op maat”

 

Coaches

Bunt Groep heeft personal coaches in dienst, die de toekomstige DGA van het familiebedrijf kan begeleiden en indien nodig leidinggevende kwaliteiten kan aanleren. Want de opvolger wordt weliswaar als leidinggevende geboren, maar hoeft dat van nature helemaal niet te zijn. Danny Heeren voegt toe: “Stel dat zoon, dochter en schoonzoon het familiebedrijf willen overnemen. Waar versterken ze elkaar en waar ontstaan irritaties? Assessment en persoonlijke coaching kunnen erbij helpen om dat in goede banen te leiden zodat in vertrouwen de stap naar bedrijfsovername gezet kan worden”.

Financiën

Danny Heeren zet zich vooral in voor het financiële – fiscale gedeelte van de bedrijfsovername. Dat doet hij strikt onafhankelijk. Hij legt uit: “Vaak gunnen ouders hun kinderen de onderneming tegen een voordelige prijs. Dit kan leiden tot discussies met de Belastingdienst die kan stellen dat de waarde van de onderneming hoger ligt dan de overeengekomen prijs. Om fiscale naheffingen te voorkomen, is het daarom raadzaam een zakelijke prijs overeen te komen die is onderbouwd door middel van een onafhankelijk waarderingsrapport.  “Naast het opstellen van een onafhankelijk waarderingsrapport wordt er door Bunt Groep voor de opvolgers en de overdrager geanalyseerd wat de beste wijze van financieren of schenken van de overdracht is, een ‘advies op maat’.  Dan begrijp je dat het al gauw om grote financiële belangen gaat”. Teunis Bunt: “Er spelen vele emoties en toch wordt er om een heldere afweging gevraagd. Geen resultaat zonder sturing. Wie houdt het overzicht? Met een adviseur van buiten, die betrokken en afstandelijk is, heeft een bedrijfsovername de meeste kans van slagen”.

“Er spelen vele emoties en toch wordt er om een heldere afweging gevraagd”

 

Bedrijfswaardering

Bij het waarderen van een bedrijf zorgt Bunt Groep voor een gedegen analyse van het bedrijfsmodel. Daar komt een diepgaand organisatieadvies uit, gericht op de toekomstige structuur van de onderneming. Hoe haalt de nieuwe generatie het beste uit de onderneming? Als uitkomst van de bedrijfswaardering, volgt een onafhankelijk waarderingsrapport dat kan worden gebruikt voor de onderhandeling over de prijs. Eén van de mooie bijkomstigheden bij deze analyse kan zijn dat er een mate van verspilling geconstateerd wordt in de huidige bedrijfsprocessen. Misschien zijn er te veel arbeidskrachten of wordt er inefficiënt gewerkt. Medewerkers van Bunt Groep kunnen dan als vervolg procesoptimalisatie verzorgen met behulp van lean trainingen of lean consultancy. “Door verspilling te elimineren ontstaat meerwaarde waardoor de bedrijfsoverdracht soepeler zal verlopen”, weet Teunis Bunt.

“Wensen en gedachten achter overname in kaart brengen”

 

Advies

Teunis Bunt heeft een bedrijfskundige achtergrond. Twintig jaar geleden schreef hij een boek over praktisch management, maar zette die informatie om in een cursusaanbod. Zo ontstond de inmiddels twintigjarige geschiedenis van trainingen geven en bedrijfsadvisering. Bunt Groep werkt vanuit Ede en heeft klanten door het hele land. Vijfenzeventig procent van de clientèle bestaat uit familiebedrijven.

Bunt Groep levert advies op de volgende terreinen: organisatieontwikkeling/herstructurering, strategie, familiebedrijven, lean implementatie, interim-management, bestuur inrichting/ herstructurering, bedrijfsovername/fusie, executive coaching, werving en selectie en leiderschapsontwikkeling. Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling biedt Bunt Groep een keur aan cursussen, personal coaching en adviezen.