De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Cloud computing is niet alléén Halleluja!

Hans van Diën
2 minuten

Het beeld is vaak geschetst dat Cloud computing dé oplossing is voor heel veel. De succesverhalen lezen we, maar de missers zelden. Daar wordt niet mee te koop gelopen.

Cloud computing is een proces, een logisch gevolg van de ontwikkelingen in techniek. Maar het is vaak nog een valkuil waarbij de weg terug vaak afgesloten is. Cloud Computing kan werken als een ‘versneller’ voor u business, als u organisatie voldoet aan een aantal randvoorwaarden.

Een migratie naar de Cloud begint met het antwoord op de vragen: voor welke business (onderdelen) van mijn organisatie biedt de Cloud meerwaarde? Gevolgd door de vraag welke systemen en applicaties kan ik wel én welke kan ik beter niet naar de Cloud migreren. De drang is vaak aanwezig om alles in één keer te willen migreren naar een Cloud omgeving. Of je onderneming toe is aan een dergelijke migratie is veel complexer vraagstuk. Technisch kan veel, maar kan de organisatie het ‘bolwerken’? Is de IT afdeling in staat (kennis, kunde, capaciteit) om de Cloud migratie uit te voeren en te beheren?  Hoe is de acceptatie binnen de organisatie. De andere manier van werken heeft vaak een grotere impact als men op voorhand had ingeschat.

Praktische stappen voor succes

  1. Strategie en Roadmap: bepaald de business waarvoor de Cloud toepassing meerwaarde biedt. Zet een stip op de horizon: waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig;
  2. Governance: (besturen organisatie) het opstellen van een veranderplan om de verandering binnen de organisatie goed vorm te geven (draagvlak en uitvoering);
  3. Begin klein: zodat succes snel zichtbaar wordt voor de organisatie;
  4. Begeleiding van de verandering: permanente educatie met een intern team: training, workshops, video’s en documentaties;
  5. Borgen & Doorontwikkeling: zorg dat de verandering de nieuw ‘norm’ wordt en werk continue aan vernieuw/verandering/verbetering.

Lees meer op https://proceszo.nl/introductie/ bel 0317-617070 voor een gratis adviesgesprek.