De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Combineren van ondergronds brengen hoogspanningskabels en uitbreiden stroomnet, beperkt overlast en bespaart personeel

liander
2 minuten

Netbeheerder Liander en gemeente Ede zijn na onderzoek overeengekomen de werkzaamheden voor het ondergronds brengen (verkabelen) van de hoogspanningslijn en de benodigde netuitbreiding in Ede te combineren. Door de combinatie van het werk wordt de overlast voor omwonenden beperkt, is er minder personeel nodig en gaat Liander zo efficiënt mogelijk om met de beschikbare ruimte.

 

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.

Dit is ook in Ede het geval. Daarom wordt het elektriciteitsnet van Ede uitgebreid. Eén van deze uitbreidingen betreft de nieuwbouw van een transformatorstation in Ede West. De ondergrondse kabels die dit station moeten gaan voeden, liggen vlakbij de beoogde route voor de ondergrondse kabels die de bovengrondse hoogspanningslijn in Ede gaan vervangen. Liander en de gemeente Ede hebben onderzocht of deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden en dat blijkt mogelijk. De nieuwe ondergrondse kabels worden in één keer aangelegd en volgen grotendeels dezelfde route door Ede.

Relatiemanager Jack van de Pers, Liander: “Sinds medio vorig jaar, toen de eerste capaciteitsproblemen op het net in Ede zijn ontstaan, wordt er constructief samengewerkt tussen de gemeente en Liander. Dit heeft als resultaat dat er nu verschillende werkzaamheden met elkaar gecombineerd kunnen worden, zoals de bouw en/of aanpassing van de verschillende elektriciteitsstations en het verkabelen van een hoogspanningslijn. Zo zetten we samen belangrijke stappen in de energietransitie”.

Nieuwe route

Vorig jaar werd er een route vastgesteld voor het onder de grond brengen van de hoogspanningslijn. Door de combinatie van werkzaamheden, is boren onder de N224 financieel haalbaar geworden. Hierdoor is de oorspronkelijke route aangepast en loopt een deel van de nieuwe route door minder stedelijk gebied.

De komende tijd werken Liander en de gemeente aan de verdere voorbereiding van de werkzaamheden. De verwachting is dat in 2025 gestart wordt met de aanleg van het nieuwe tracé en het ondergronds brengen van de kabels. Dit betekent dat het verkabelen vertraging oploopt. De bovengrondse hoogspanningslijn inclusief de masten worden vervolgens in 2026 verwijderd.

Wethouder Arnold Versteeg, gemeente Ede: “Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn en de uitbreiding van het stroomnet zijn twee belangrijke opgaves voor gemeente Ede. Liander werkt daarom intensief met ons samen om tot een goede oplossing te komen. Voor grondeigenaren met masten op het terrein is het vervelend dat deze nu langer blijven staan. Wij staan in nauw contact met hen om uit te leggen wat er speelt. Gelukkig kunnen we tot nu toe rekenen op veel begrip”.

Zodra het nieuwe tracé gereed is kan ook een nieuw transformatorstation in het westen van Ede in bedrijf genomen worden en kan transformatorstation Frankeneng uitgebreid worden. Hiermee kan Liander de congestieproblematiek in deze gebieden gaan oplossen.