De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Coronacrisis van grote invloed op de arbeidsmarkt in FoodValley

2 minuten

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal banen en vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Daarbij zijn er grote verschillen naar sector en beroep. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld voor de regio FoodValley

In deze editie staat de impact van corona op de regionale arbeidsmarkt centraal. Het rapport gaat in op de ontwikkeling van banen en vacatures, op veranderingen in het aanbod van werkzoekenden en wat dat betekent voor kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt.

Toename werkloosheid door coronacrisis

Vooral in de eerste maanden van de crisis, in maart, april en mei, nam de werkloosheid snel toe. Dat zorgde voor een flinke toename van het aantal WW-uitkeringen. Maar ook veel zelfstandigen kwamen zonder werk te zitten. Ook groeide de groep mensen die nu nog wel werk heeft, maar die met werkloosheid wordt bedreigd. En veel jongeren verloren hun (bij)baan.

In de zomermaanden stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. In FoodValley ligt het aantal WW-uitkeringen eind september bijna 15% hoger dan een jaar eerder. Dat is een toename van ruim 500 WW-uitkeringen.
Voor ZZP’ers is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Daar hebben in FoodVallley tot eind augustus 760 zelfstandigen gebruik van gemaakt. Dit is een voorlopig aantal omdat nog niet alle administraties zijn bijgewerkt.

Sectoren met personeelstekorten in FoodValley

Ondanks het feit dat door de coronacrisis de arbeidsmarkt voor veel sectoren (tijdelijk) is afgekoeld zijn er voor sommige beroepen nog steeds tekorten aan personeel. De spanning op de arbeidsmarkt in FoodValley krijgt halverwege 2020 net niet meer de typering krap, maar is nog altijd groter dan landelijk. Sommige tekorten ontstonden tijdelijk of acuut als gevolg van de coronacrisis (of werden groter), andere tekorten kennen een structureler karakter. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor uiteenlopende ICT-, techniek-, onderwijs- en zorgberoepen. Voor veel van deze beroepen wordt ook de komende jaren een tekort verwacht.

Leven lang ontwikkelen

Zoals gezegd verandert de arbeidsmarkt in snel tempo. Dat was al zo en de coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Dat maakt het lastig om voorspellingen te doen en zorgt voor veel onzekerheid. Een leven lang leren en ontwikkelen is essentieel om deel te nemen aan een dynamische arbeidsmarkt. Hiervoor is het belangrijk om te blijven investeren in de loopbaan en kennis en vaardigheden op peil te houden.

Mensen die hun baan zijn verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en trainingen en opleidingen tot het maken van competentietests. Want door te denken in competenties in plaats van alleen ervaring en opleiding kunnen nieuwe matches boven water komen. Dit is niet alleen belangrijk voor werkgevers die moeilijk personeel kunnen vinden, maar ook voor werkzoekenden die lastig in hun eigen sector of beroep terecht kunnen.

Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie.
Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.